Detail aktuality

DZS - Národní podpůrné středisko pro eTwinning zahajuje sérii podzimních metodických seminářů eTwinning

26. 9. 2013, 30.10. 2013European Schoolnet

DZS - Národní podpůrné středisko pro eTwinning zahajuje sérii podzimních metodických seminářů eTwinning

Metodické semináře eTwinning jsou určeny pedagogickým pracovníkům všech typů MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících žáky a studenty ve věku 5 – 19 let. Semináře jsou zaměřeny na rozvoj dovedností v oblasti mezinárodní spolupráce žáků i učitelů v rámci Evropy. Připravují pedagogické pracovníky škol na realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Semináře probíhají prakticky v počítačových učebnách a každý účastník si vše zkouší přímo na PC. Všechny semináře jsou zdarma a konají se v různých částech ČR.

Seznam seminářů a online registraci naleznete na http://www.etwinning.cz/metodicke-seminare/