Detail aktuality

Koncept výuky 1:1 v evropském kontextu

1. 7. 2013European Schoolnet

Evropská komise, Joint Research Centre - Institute for Prospective Technological Studies, vydává studii Overview and Analysis of 1:1 Learning Initiatives in Europe o inciativách evropských zemí, které podporují zavádějí konceptu 1:1 do výuky. 

Koncept 1:1 je založen na tom, že každý žák má ve výuce k dispozici přístoj (nejčastěji tablet či netbook), který využívá jako učební nástroj.  

Studii pro EK zpracovala organizace European Schoolnet (www.eun.org), další informace a studii ke stažení naleznete zde