Detail aktuality

Evropská srovnávací zpráva o počítačové gramotnosti žáků i učitelů

17. 1. 2011European Schoolnet

Evropská zpráva Curriculum Review Report (plný název Review of National Curricula and Assessing Digital Competence for Students and Teachers: Findings from 7 Countries.) srovnává, jak jsou digitální kompetence definovány a začleněny do národních učebních plánu základních a středních škol v jednotlivých zemích. Dále se zabývá hodnocením počítačové gramotnosti žáků, studentů učitelství i samotných učitelů.

Zpráva je výsledkem práce mezinárodní pracovní skupiny Digital Skills Working Group, jejímž členem je i Česká republika zastoupená Domem zahraničních služeb.

Více informací o zprávě a činnosti pracovní skupiny naleznete zde.