AMVIA - Oponentní řízení - PEZ, ZAZ

Oponentní řízení - PEZ, ZAZ

Pokyny k vypracování průběžných a závěrečných zpráv za rok 2013, včetně formulářů, a informace k průběhu oponentního řízení naleznete na internetových stránkách MŠMT.