Ekonomický odbor - Boj proti korupci

Boj proti korupci

S ohledem na plnění Resortního interního protikorupčního programu MŠMT, který byl vydán dne 21. března 2012 příkazem ministra č. 12/2012 a dle Strategie vlády pro boj s korupcí na období let 2013 a 2014, realizuje ředitelka Domu zahraničních služeb opatření v rámci prevence vzniku korupce opatření, která jsou zaměřená především na oblast zkvalitnění vnitřního řídícího a kontrolního systému. Jedním z opatření je i zveřejňování poradců a poradních orgánů DZS.

Zveřejňování poradců a poradních orgánů DZS.

Program boje proti korupci v rámci MŠMT naleznete na těchto webových stránkách 

Informace o řešení problému korupce v České republice včetně Strategie vlády pro boj s korupcí na období let 2013 a 2014 můžete získat na webových stránkách www.korupce.cz.

Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF) uvedl do provozu telefonní linku, kterou mohou využívat všichni občané České republiky pro anonymní hlášení svých podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropského společenství. 

České republice bylo přiděleno telefonní číslo: 00 800 0105 2004 na němž se po jeho vytočení ozve česky namluvená výzva k nahlášení podezření na podvodné jednání ve vztahu k finančním prostředkům Evropské unie.