program_logo

AKTION - Oslava 20 let činnosti programu AKTION ČR - Rakousko

Program oslavy dne 6. června 2013 v budově Rakouského kulturního fóra v Praze

Oslavu, které se zúčastnilo téměř sedmdesát českých i zahraničních hostů zahájil prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. předseda řídícího grémia programu AKTION.
Na úvod shrnul činnost programu za dvacet let jeho existence, která je prezentována v nově vydané brožuře "20 let spolupráce České republiky a Rakouska ve vysokém školství".

Slavnostní proslovy poté přednesli český ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

a spolkový ministr pro vědu a výzkum Rakouska (BMWF), o. Univ. Prof. Dr. Karlheinz Töchterle

 

Prof. Petr Fiala, MŠMT                                       

 
Prof. Karlheinz Töchterle, BMWF

 

Následovaly prezentace příkladů projektové spolupráce:

Člen řídícího grémia programu AKTION, ao. Univ. -Prof. Dr. Bob Martens z TU Wien, představil online-databázi projektové spolupráce v Google Earth umožňující vyhledávání všech pracovišť českých a rakouských vysokých škol zapojených do programu za uplynulých dvacet let dle různých hledisek.

Prof. Bob Martens, TU Wien


Za humanitní obory vystoupila s prezentací Prof.Hana Sodeyfi z Universität Wien, která s partnerskými pracovišti v ČR realizovala již 19 projektů spolupráce, mj. také připravila publikaci "Soudobá přísloví a idiomatická rčení v České republice a Rakousku". Za JU v Č. Budějovicích představila koncept letních jazykových škol tzv. Sommerkollegs, Mgr. Jana Kusová, Ph.D.  


Přírodovědně-technické obory
byly zastoupeny týmem doc. Ing.Tomáše Dostála, Ph.D. z ČVUT v Praze a ao. Univ-Prof. Andrease Klika z BOKU Wien, kteří se zaměřují na výzkum erozních a transportních procesů a jejich vlivu na kvalitu vody.

Prezentace každého z týmů doplnil příspěvek jedné z účastnic projektů, které poreferovaly o přínosu projektů z pohledu studentů.
Prezentující: zleva Prof. H. Sodeyfi, Dr. J. Kusová, Prof. Z. Žalud, Prof. A. Klik, doc. T. Dostál

Dopolední část akce moderovala paní Lída Rakušanová.

Oslava pokračovala večerním setkáním hostů v rezidenci Velvyslanectví Rakouska na pozvání rakouského velvyslance, pana Dr. Ferdinanda Trauttmansdorffa.
Řídící grémium programu AKTION ČR - Rakousko s oběma ministry

 

Brožura "20 let spolupráce České republiky a Rakouska ve vysokém školství"

Česká verze brožury 

Německá verze brožury