AMVIA

AMVIA - Americká vědecká informační agentura

Administrace projektů v rámci Dohody mezi vládou ČR a vládou USA o vědecko-technické spolupráci na základě pověření MŠMT - program KONTAKT II - veřejná soutěž (VES) ve výzkumu, vývoji a inovacích.

 AMVIA zabezpečuje:

  • Veřejná soutěž - program KONTAKT II (LH):

         - příjem žádostí o podporu vědecké spolupráce mezi Českou republikou a USA

          - zabezpečení hodnocení odbornými oponenty

          - příprava materiálů k posouzení Společnou radou Dohody

          - monitorování projektů.

  • Informační a poradenské činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích.

  • Posílení a podpora spolupráce mezi českými a americkými národními a mezinárodními vládními i nevládními institucemi v oblasti vědy, výzkumu a komercionalizace technologií.

  • Rozvoj kontaktů mezi českými a americkými vědci.

  • Konference a semináře. 

Kontakty

 
Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
AMVIA amvia (zavináč) dzs (tečka) cz envelope
AMVIA    
Ing. SimonaLauerová simona (tečka) lauerova (zavináč) dzs (tečka) cz envelope
+420 221 850 510
AMVIA    
Ing. MichaelaVránová michaela (tečka) vranova (zavináč) dzs (tečka) cz envelope
+420 221 850 508
AMVIA