program_logo

European Schoolnet - Projekt eQNet - Přenositelné DUM

eQnet = Quality Network for a European Learning Resource Exchange

  • projekt (2009 - 2012) realizovaný v rámci LLP - Comenius Multilateral Network
  • do projektu je zapojeno celkem 9 zemí: Rakousko, Portugalsko, Česká republika, Itálie, Litva, Belgie, Slovenská republika, Švédsko a Norsko 
  • projekt koordinuje European Schoolnet www.eun.org
  • ČR v projektu zastupuje DZS
  • DZS má v projektu roli koordinátora práce všech evropských učitelů
  • za ČR se projektu účastní 3 učitelé

Webová stránka projektu http://eqnet.eun.org/ 

Video - rozhovor s Ivanou Bártlovou

Rozhovor s Ivanou Bártlovou na téma využití digitálních učebních materiálů ve výuce:

Náplň a cíle projektu

Popis projektu: 

Projekt byl zaměřen na využívání digitálních učebních materiálů (DUM) ve výuce a na přenositelnost těchto materiálů napříč jednotlivými zeměmi a kulturami. 

Přenositelnost je označována jako "travel well". Přenositelné materiály mají univerzální použitelnost, jsou názorné a nejsou vázány na znalost konkrétního jazyka.

Cíle projektu:

  • hledání a identifikace přenositelných a univerzálních DUM na evropském portálu LRE
  • stanovení objektivních kritérií pro určování "Travel Well objektů" 

Výstupy projektu: 

Projekt navazoval na projekt CALIBRATE a na cíle pracovní skupiny LRE (Learning Resource Exchange).