- Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Dům zahraniční spolupráce, má v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zřízen profil zadavatele na adrese: www.e-zakazky.cz a současně používá profil na elektronickém tržišti na adrese: www.tendermarket.cz.