program_logo

European Schoolnet - Interaktivní tabule

Publikace pro učitele o využití interaktivních tabulí

DZS je členem evropské pracovní skupiny Interactive Whiteboards Working Group, která pracuje při organizaci European Schoolnet.

Evropské publikace o nákupu a využití interaktivních tabulí: 

 • publikace vznikají jako výstup nezávislé evropské pracovní skupiny odborníků
 • publikace nejsou závislé na konkrétním výrobci tabulí a jsou použitelné pro všechny dostupné typy tabulí
 • při vzniku publikací spolupracuje pracovní skupina se zástupci několika různých prodejců interaktivních tabulí
 • publikace jsou k dispozici v češtině
 • publikace jsou k dispozici všem českým učitelům zdarma ke stažení na webové stránce DZS
 • v případě zájmu o tištěnou verzi nám napište na euncr@naep.cz

 

Nákup a instalace tabule - praktický leták

Leták obsahuje 10 praktických rad a tipů, které mají pomoci školám při nákupu a instalaci interaktivní tabule. Leták také obsahuje příklady dobré praxe, jak lze tabuli využít v mezinárodních projektech eTwinning.

Leták ke stažení zde.

Pořiďme si interaktivní tabuli - rady o doporučení

  

Příručka pomáhá školám a dalším subjektům při nákupu pevné či přenosné interaktivní tabule, popř. jiných interaktivních nástrojů. Publikace popisuje celý postup nákupu od definování potřeb školy, po zhodnocení připravenosti, technickou specifikaci, samotný nákup, instalaci, uvedení do provozu a následnou podporu. V příručce dále naleznete stručný přehled dostupných interaktivních technologií, vzorové šablony pro sestavování finanční rozvahy a pedagogické vize školy, vzorové dotazníky pro prodejce a vzorové výzvy pro podání nabídek včetně doporučeného postupu hodnocení nabídek.

Nákup interaktivních tabulí znamená zásadní finanční investici a každá škola by měla zvážit, zda nákup této technologie zapadá do její strategie v oblasti informačních a komunikačních technologií, zda má dostatečné finanční prostředky na nákup a provoz této technologie a zda bude tato technologie efektivně využívána.

Publikace v češtině je zdarma ke stažení zde, ke stažení jsou také samostatně jednotlivé šablony.

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli

Interaktivní tabule

Příručka obsahuje rady a doporučení, jak nejlépe začlenit interaktivní tabuli do výuky. Publikace je určena všem učitelům bez ohledu na úroveň znalostí práce s interaktivní tabulí, i vedení školy. Ředitelé škol zde naleznou informace o tom, jak začlenit interaktivní tabule do učebních plánů školy a jak podporovat další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v oblasti informačních technologií. Učitelé v publikaci uvítají přehledný popis hlavních nástrojů a aplikací doprovázený obrázky. Kromě technických informací předkládají autoři tipy na výukové aktivity, ke kterým je vhodné tuto technologii využít, a to včetně vytváření a sdílení učebních materiálů.

Příručka v češtině ke stažení zde .

Příručka v angličtině ke stažení zde.

Publikace a studie v angličtině

Příručka pro učitele o efektivním využívání interaktivních tabulí

V roce 2010 vydala skupina 

Případové studie

V roce 2009 byla součastí mapování situace ve využívání IWB případové studie 9 zemí, mezi nimiž byla i Česká republika. Cílem těchto studií bylo zvýraznit příklady dobré praxe ve využívání IWB.

 • Anglickou verzi této zprávy najdete zde
 • Českou verzi zprávy naleznete zde - jedná se upravenou a zkrácenou verzi. 
 • Případové studie dalších 8 zemí jsou k dispozici zde, zde také naleznete souhrn hlavních zjištění, které studie přinesly.

Přírička o nákupu interaktivních tabulí

Informace o činnosti pracovní skupiny Interactive Whiteboard WG

Založení skupiny: 

 • Úvodní schůzka pracovní skupiny IWB proběhla 25. září 2008 v Bruselu
 • Do činnosti IWB skupiny jsou zapojeny tyto země: Dánsko, Rakousko, Maďarsko,Velká Británie, Turecko, Lucembursko, Švýcarsko, Irsko, Portugalsko, Česká republika a Francie.
 • Webová stránka pracovní skupiny http://moe.eun.org/web/iwbworkinggroup/ 

Činnost skupiny: 

 • nalezení příkladů dobré praxe v zemích EU - výsledkem byla případová studie 9 zemí
 • tvorba nezávislých metodických materiál pro školy