program_logo

European Schoolnet - Interaktivní tabule

Pořiďme si interaktivní tabuli - rady a doporučení

Příručka pomáhá školám a dalším subjektům při nákupu pevné či přenosné interaktivní tabule, popř. jiných interaktivních nástrojů. Publikace popisuje celý postup nákupu od definování potřeb školy, po zhodnocení připravenosti, technickou specifikaci, samotný nákup, instalaci, uvedení do provozu a následnou podporu. V příručce dále naleznete stručný přehled dostupných interaktivních technologií, vzorové šablony pro sestavování finanční rozvahy a pedagogické vize školy, vzorové dotazníky pro prodejce a vzorové výzvy pro podání nabídek včetně doporučeného postupu hodnocení nabídek.

Nákup interaktivních tabulí znamená zásadní finanční investici a každá škola by měla zvážit, zda nákup této technologie zapadá do její strategie v oblasti informačních a komunikačních technologií, zda má dostatečné finanční prostředky na nákup a provoz této technologie a zda bude tato technologie efektivně využívána.

PDF - Adobe Acrobat cs