program_logo

European Schoolnet - Interaktivní tabule

Pořiďme si interaktivní tabuli - rady a doporučení

... více

Příručka pomáhá školám a dalším subjektům při nákupu pevné či přenosné interaktivní tabule, popř. jiných interaktivních nástrojů. Publikace popisuje celý postup nákupu od definování potřeb školy, po zhodnocení připravenosti, technickou specifikaci, samotný nákup, instalaci, uvedení do provozu a následnou podporu. V příručce dále naleznete stručný přehled dostupných interaktivních technologií, vzorové šablony pro sestavování finanční rozvahy a pedagogické vize školy, vzorové dotazníky pro prodejce

PDF - Adobe Acrobat cs

Pořiďme si interaktivní tabuli - Šablony

Šablony k publikaci Pořiďme si interaktivní tabuli ve formátu open pdf.

ZIP soubor cs

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli

Dům zahrnaičních služeb vydal v prosinci 2010 český překlad praktické příručky pro učitele Jak nejlépe využít interaktivní tabuli, která obsahuje rady a doporučení, jak nejlépe začlenit interaktivní tabuli do výuky.

PDF - Adobe Acrobat cs