program_logo

European Schoolnet - Projekt inGenious - Partnerství škol a podníků

Cíle projektu Ingenious http://ingenious-science.eu

 • projekt je založený na partnerství soukromých podniků a ministerstev školství
 • projekt chce posílit propojení mezi výukou přírodovědných oborů ve školách a praktickým profesním uplatněním mladých lidí v této oblasti
 • projekt chce podpořit rozvoj výuky matematiky a přírodovědných předmětů tak, aby mladí lidé ve školách získávali dovednosti, které budou následně potřebovat ve své praxi  

O projektu 

Projekt v praxi

 • učitelé testují na školách výukové moduly vytvořené firmami a podniky, které jsou do projektu zapojeni

Zapojení České republiky

 • do projektu bude v každém školním roce zapojeno 10 českých učitelů z 10 různých základních a středních škol
 • Dům zahraničních služeb plní roli koordinátora českých učitelů 
 • blog českých učitelů www.ingeniouscz.cz   

Další informace o projektu

České školy zapojené ve ŠR 2012/2013

 • ZŠ Klášterec nad Ohří, Školní 519, 43151, okres Chomutov
 • ZŠ Dr. E. Beneše Nám. J. Berana 500 Praha 9 - Čakovice
 • Gymnázium T.G.Masaryka, Dukelské náměstí 7, Hustopeče
 • Střední odborná škola a Gymnázium, Na Bojišti 15, Liberec 3
 • SOŠ a Gymnázium Velehradská 1527Staré Město
 • ZŠ a MŠ Město Touškov
 • VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem, Palachova 35, Ústí nad Labem
 • Gymnazium Česká a Olympijskych nadeji, České Budějovice
 • Gymnázium Boskovice, Palackého náměstí 1
 • Gymnázium INTEGRA BRNO s.r.o., Rašelinová 11, 628 00, Brno

Jak probíhá projektová výuka?

Sledujte projekotovu práci na českém blogu www.ingeniouscz.cz!   

Projektová výuka na ZŠ Město Touškov - vyučující Mgr. Martina Kupilíková a výukový modul Skoool Football

Pomocí této online hry si žáci zábavnou formou procvičí nejen matematiku, ale také některé pojmy a činnosti z biologie, fyziky, tělesné výchovy a angličtiny. Díky této "hře" si mohou žáci uvědomit, že matematiku budou potkávat v běžném životě den co den. Ať už to budou základní matematické operace jako násobení a dělení nebo činnosti jako čtení z grafu, tabulky či základy statistiky. Více informací zde.

On-line chat se zahraničním odborníkem z firmy Shell na téma biopaliva - Gymnázium Hustopeče, vyučující RNDr. Jarmila Čeperová

Přečtěte si esej studentky Valérie Kapkové o průběhu on-line chatu - zde.