program_logo

European Schoolnet - Zapojené školy

Do kampaně e-Skills Week 2012 se zapojilo téměř 30 základních a středních škol z celé České republiky, které pod hlavičkou kampaně uspořádaly 177 různých akcí:

 • 2 konference
 • 71 workshopů
 • 50 soutěží
 • 15 školení
 • 3 exkurze ve firmách/ návštěvy firem ve školách

Do těchto akcí se na školách zapojilo:

 • 3100 žáků
 • 325 učitelů
 • 700 dalších účastníků především z řad rodičů a prarodičů  

Jak vypadal e-Skills Week 2012 na školách?  První výstupy škol:

 • ZŠ Ludgeřovice - prezentace všech aktivit organizovaných v rámci kampaně zde
 • ZŠ Město Touškov - videoprezentace zde
 • ZŠ Město Touškov - návštěva společnosti CISCO, informace zde
 • Arcibiskupské gymnázium v Praze - fotografie a prezentace zde
 • ZŠ a MŠ Petřiny - informace zde

Seznam všech zapojených škol a akcí škol

Název školyAktivita  
Arcibiskupské gymnázium v Praze
 •  21.5. 2012 celodenní akce Ajťáci na Arcigu
CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná škola s.r.o.
 • Prezentace vybraných firem našeho regionu, termín: 23. 3. 2012 
 • Pracovní semináře pro učitele „Tvorba webových stránek prostřednictvím redakčního systému Webnode“;  „Hlasovací zařízení ActivVote ve výuce“
  termín: 28. 3. 2012; 29. 3. 2012
 • „Přehledný e-shop – více zákazníků“ (vyhodnocení nejpropracovanějšího internetového obchodu – školní projekt žáků 4. ročníku; do hodnocení bude formou ankety zapojena i veřejnost), termín: 30. 3. 2012
 • „Fiktivní výběrové řízení na vybranou pracovní pozici“ (procesy spojené s výběrovým řízením:  vyhledávání volných pracovních míst, elektronická komunikace, dokumenty v pdf, skenování, přijímací pohovor – videonahrávka, rozbor), termín: 4. 4. 2012
 • Fotografická soutěž pro žáky ZŠ: „Březen měsíc knihy – tištěné nebo elektronické?“ (14. 3. – 4. 4. 2012), vyhodnocení: 13. 4. 2012  
 • účast na testu IT Fitness (9. – 30 . 3. 2012)
Gymnázium Česká Lípa 
 • seminář o používání prostoru live@edu pro pedagogy 
 • workshop pro učitele- zdokonalování ICT dovedností
 • soutěž pro studenty o nejlepší interaktivní plakát edu.glogster.com
 • soutěž dětí nižšího gymnázia v tvorbě powerpointových prezentací na téma Můj region (v angličtině)
 • Pomoc při seznámení se s projekty etwinningu studentům z Prievidzy
 • prezentace projektu Europe rodičům - hudební projekt v kombinaci s používáním ICT, výtvarné výchovy a angličtiny (duben 2012)
 • zábavné odpoledne v učebně ICT pro všechny zájemce - seznámení se s aktivitou voki.com, pizap.com
Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7
 • soutěž o nejlepší prezentaci nebo video ze setkání 7 partnerských škol v rámci projektu Comenius na naší škole
 • propagace projektů eTwinning, Comenius, Ingenious- pozvání rodičů a veřejnosti ( 28.3. 2012)
 • grafika a digitální fotografie - seminář pro seniory ( 28.3. 2012)
 • soutěž o nejlepší grafický návrh odpočinkového koutu ve škole ( návrh v 2D nebo 3D)
 • práce studentů na digitální formě Průvodce krajem pod Pálavou ( v rámci projektu Comenius)
 • beseda o studiu na VŠ se zaměřením na IT s našimi bývalými studenty

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

 • 3.- 5. dubna: 9. ročník konference Počítač ve škole, která je určena především učitelům základních a středních škol www.pocitacveskole.cz
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou
 • soutěž žáků ve tvorbě prezentací na téma "Význam a nepostradatelnost ICT dovedností v dnešní společnosti" od 20.2. - 9.3. 2012
Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec
 • Workshop pro učitele:  “Možnosti testování žáků pomocí hlasovacího zařízení“ (duben 2012)
 • Soutěž žáků 9. ročníku ve tvorbě prezentací v anglickém jazyce:  “Places of Interest in the English Speaking Countries“ (14.3. - 4.4.2012)
 • Soutěž žáků 9. ročníku ve tvorbě prezentací v českém jazyce a představení těchto prezentací žákům 5. ročníku:  “Náš kraj“ (26.4. - 22.5.2012)
 • Soutěž žáků 2. stupně ve tvorbě prezentací na téma “Cestovní ruch v Evropě“ (14.3. - 2.4.2012)
 • Propagace připravovaného Projektu partnerství škol Comenius “Eco Ideas Eco Citizens“ – seznámení žáků a veřejnosti s průběhem přípravné návštěvy a s náplní projektu (duben 2012)
 • Soutěže žáků 5. ročníku ve tvorbě prezentací na témata: “Zajímavá místa v České republice“ (2.4. - 30.4.2012) a “Aktivity v našem městě“ (2.5. - 31.5.2012)
 • Aktivita “Let´s communicate“  – komunikace žáků 7. třídy s jejich vrstevníky z Lotyšska prostřednictvím e-mailů a programu Skype (od dubna 2012) 
Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5
 • 27.3. 2012 soutěž z oblasti HW pro studenty 2. ročníku
 • 28.3. 2012 test z oblasti programování a test z oblasti sítí pro studenty 3. ročníku
 • 29.3. 2012 soutěž pro rodiče studentů z IT znalostí
 • 30.3. 2012 účast na národním kolu Netacad Games
Střední průmyslová škola na Proseku
 • 29.2.2012 - animujeme ve 3D - pro 16 žáků
 • 8.3.2012 - automatizujeme věci okolo nás - 18 žáků
 • 14.3.2012 - mobilní technologie v praxi - 12 žáků
 • 23. – 24.3. celostátní soutěž Autodesk Academia Design 2012 – cca 120 účastníků - http://autodesk.c-agency.cz/aad2012?utm_source=autodeskclub
Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov
 • prezentace projektů žáků 4. ročníků oborů mechatronika a mechanik seřizovač určená rodičům, žákům nižších ročníků i veřejnosti
 • zapojení co největšího počtu žáků školy do IT Fitness testu
 • soutěž pro žáky školy: „Propagační plakát“
 • účast žáků na celostátní soutěži Autodesk Academia Design 2012 (23. – 24.3.)
 • účast žáků školy v 5. ročníku regionální soutěže studentů a učitelů v CAD programech (konstruování ve strojírenství)v Olomouc
 • účast žáků v regionální soutěži Kovo Junior 2012 v programování CNC strojů
Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov
 • 28. 2. Tvorba aktuálních pracovních pomůcek do ekonomických předmětů
 • 1. 3. Prezentace fiktivních firem v programu Microsoft Power Point v českém a cizích jazycích
 • 2. 3. Souvislý účetní příklad v programu Pohoda
 • 5. 3. až 9. 3. Týden využití tabulkového procesoru při práci s rozsáhlými soubory
 • 20. 3. Celoškolní kolo soutěže v rychlosti psaní a korektuře textu
 • 26. 3. - 30. 3. Celoškolní kolo soutěže v tvorbě panoramat v grafickém programu Corel Photopaint.
 • 13. 4. Manažerská olympiáda
ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice
 • 1.3. český Digital Learning Day (celkem pět škol se spojí pomocí virtuální přednáškové místnosti)
 • Výuka seniorů – počítačový kurz pro seniory (každý čtvrtek 2.2. po dobu 15 týdnů)
 • Tvorba anglické mutace webových stránek školy - tvorba webových stránek, HD videa o škole (LipDub), příprava fotogalerie (práce s digitální fotkou)
 • Projekt Funny Science - online setkání se školou ze Španělska
 • Účast na přednášce z portálu Přírodovědci.cz, např: Nano pro život (využití IT při výzkumu nanočástic, nanotechnologie)
 • Vypůjčení fluorescenčního mikroskopu včetně fotoaparátu – fotografie z mikro světa, tvorba prezentace na Prezi.com
ZŠ Hanspaulka
 • 12.3. a 19.3. – Pondělní odpoledne s edukační robotikou
 • každé úterý 16,45 – 17,45 do konce května 2012 – PC kurzy pro veřejnost, další informace na https://sites.google.com/a/zshanspaulka.cz/pckurzy/
 • každé úterý 17,45 – 18,15 do konce května 2012 – Konzultace v oblasti ICT pro veřejnost; konzultace pro uchazeče o ECDL certifikát
 • 1x – 2x středa odpoledne, březen – workshop pro veřejnost Aplikace Google
 • 1x středa odpoledne, duben – exkurze ICT vybavení a infrastruktura školy, výuka ICT a výuka s podporou ICT
 • březen – květen – cyklus pravidelných workshopů pro učitele 
 • březen – květen 2012 – Nejlepší Ajťáci – dlouhodobá soutěž pro žáky o nejúspěšnější řešitele dílčích soutěží zaměřených do oblasti ICT
 • duben nebo květen 2012 – GeoZŠ Hanspaulka – zřízení příležitostné Geocache k 80. výročí otevření školy (info o Geocachingu na http://www.geocaching.com nebo http://www.geocaching.cz)
ZŠ Hrochův Týnec
 • tvorba animovaných filmů na téma "Jak přišli Hroši do Týnce" - 7. ročník
 • promítání a prezentace filmů dětmi-tvůrci mladším dětem, workshop "Jak na to" - 7. a 5. ročník
 • Soutěž tvorby prezentací "Naše obec" a "Moje škola" - 8. a 9. ročník
 • 26.5.2012 prezentace vytvořených materiálů široké veřejnosti k příležitosti 60. výročí školy v obci
 • 28.3. proběhne prezentace a ukázka metodiky tvorby animovaných filmů dětí 7. ročníku dětem v 5. ročníku
ZŠ Hustopeče, Nádražní
 • 28.3. školení pedagogů a veřejnosti: Google dokumenty
 • 1.3. - 14.3. soutěž žáci - Moje prezentace
Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou
 • 22.3. 2012 Den otevřených dveří. Téma: Interaktivní tabule a smíšená realita.
ZŠ Lupáčova, Praha 3
 • 5.4. Nejen za katedrou, Konference ICT pro učitele školy
 • 7.3. Soutěž v programování, Žáci MČ Praha 3
 • 27.2. DOMINO Česká republika
 • Who is the next scientist? - mezinárodní ICT projekt, ČR, Malajsie, Asia- Europe Classroom Network
 • Školení učitelů – akreditace,elearningový modul http://www.yacapaca.com/ a edu.glogster.com
ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha 6
 • 7. 3. 2012 Obvodní kolo soutěže v informatice - kategorie office celostátní soutěže "vyšší programovací jazyky" pořádané NIDM

ZŠ a MŠ Ludgeřovice

 • Soutěž žáků ve tvorbě prezentací na téma " ICT v dnešní společnosti" od 20.2. - 9.3. 2012
 • SOUTĚŽ „COMP – OST 2012“
 • SOUTĚŽ „Dětská práce“
Základní škola a mateřská škola Olešnice, okres Blansko
 • pořádání soutěží pro žáky s využitím počítače:
  • Ukáži, že myší malovat dokáži
  • Ukáži, že koláž z fotografií vytvořit dokáži
  • Ukáži, že plakát vytvořit dokáži
  • Ukáži, že komiks vytvořit dokáži
  • Ukáži, že v IT fit být dokáži- účast na testu IT Fitness
 • spolupráce na společném projektu (Aus Nachbarn werden Freunde) s partnerskou školou ve Vídni: Powerpointové prezentace, tvorba kalendáře z fotografií, audio-, video nahrávky, chat
 • spolupráce na společném projektu (Digitale Medien im Deutschunterricht)s partnerskou školou v Dánsku
 • kurzy pro zájemce z řad žáků, učitelů:
  • Tvorba webových stránek
  • Vytvářím fotokoláž
  • Vytvářím komiks
  • Veselé hrátky s fotkami a videem na PC
 • Bezpečný internet: beseda s promítáním, využití filmů projektu Seznam se bezpečně   
ZŠ a MŠ MĚSTO TOUŠKOV
 • Projekt Kruhy v obilí zaměřený na matematiku a informatiku
 • Projekt Sightseeing in London - žáci si procvičí slovní zásobu, připomenou si nejznámější památky v Londýně, zopakují si práci s prezentací v programu Microsoft Office PowerPoint podle předem stanovených kritérií, vyhledají informace na internetu.
ZŠ Opava, B. Němcové 2
 • Ukaž co dovedeš? – Show me what you know? Testy pro 5. a 9. ročníky v jazyce anglickém na počítači.
 • Všudybýlek s počítačem - setkání malých předškoláků u počítače

 • Školička internetu pro seniory, od 2.3. 2012 do 30.5. 2012 každý pátek

 • Mámo, táto, pojďme spolu k počítači. Každou středu od 28.3. do  18.4. 2012.

 • 18.5. 2012 - počítačová soutěž Bajtík

 • worksho pro učitele školy

 • Projekt Cesta ke kvalitě 

Základní škola Ostrava, Nádražní 117
 • 19. 3. - 23. 3. Enjoy your computer - zábavná soutěž IT
 • 5. 3. - 9. 3. Powerpointík pro školáky
 • 5. 3. - 23. 3. Soutěž pro žáky 2. stupně o nejlepší PowerPoint prezentaci na téma: "Příroda kolem nás"
 • 5. 3. - 23. 3. Soutěž pro žáky 7. - 9. ročníků na téma:
  "Let's photos introduce our class", výstava vytvořených fotografií v prostorách školy.
 • Workshopy pro žáky 2. stupně na téma: "Autorská práva na internetu" a "Bezpečný internet"
ZŠ a MŠ Petřiny-jih, Praha 6
 • 8.3.2012 zábavná IT soutěž pro žáky 5. tříd "Hrátky s počítačem"
 • Setkávání seniorů "Úterky s počítači na Petřinách-jih"
 • děti 2. - 7. tříd, členové kroužku Počítačová grafika, budou pracovat na projektu "Proč je počítač můj kamarád".
 • duben-květen uspořádáme kurz počítačové grafiky a digitální fotografie pro seniory a rodiče a přátele školy.
ZŠ Průhonice
 • prezentace žáků v počítačových dovednostech  / 26.3.- 30.3.2012/
 • workshop pro učitele- zdokonalování ICT dovedností /16.4. 2012/
 • rodičovská veřejnost  seznámení s projekty e-twinning /2.4.2012/
 • powerpointové prezentace – Absolvent 2012 / červen 2012/
10. ZŠ Plzeň

Vzdělávací semináře pro žáky (12. 3. – 15.4.)

 • 1. stupeň ZŠ (seznámení s principem vyhledávání na internetu, bezpečnost na internetu, práce s emailem)
 • 2. stupeň ZŠ (Google Mapy, efektivní vyhledávání na internetu, Google Dokumenty, orientace v prostředí YouTube, Google Picasa, Google SketchUp)
Vzdělávací semináře pro učitele (7. 3. – 14. 5.)
 • Využití elektronických materiálů Fraus pro výuku zeměpisu
 • Efektivní vyhledávání na internetu pomocí nástrojů Google.
 • Vlastní interaktivní kapitola – ideální DUM.
 • Interaktivní Atlasy světa a České republiky.

Vyhlášení soutěží pro žáky (6. 3. – 15. 4.)

 • Fotografická soutěž: Školní momentka.
 • Doodle – upravené logo Googlu.
 • Tvorba interaktivních cvičení v programu Smart Notebook
 • .Vyhledávání na internetu.
 ZŠ Staré město
 • Soutěž Malování na PC, okresní kolo 18.5. 2012 - soutěž je určena pro  mladší žáky (6. - 7. třída), žáci používají grafický editor Malování. Za  školu můžete přihlásit dva žáky do 11. května 2012