ESF - PIAAC

PROJEKTY ESF

logolink ESF

Mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností (Programme for International Assessment of Adult Competencies)

Co je PIAAC?
  • Jde o dosud nejkomplexnější realizovaný mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých ve věku 16-65 let.
  • Hodnotí matematické a čtenářské dovednosti a schopnost řešit problémy v prostředí informačních technologií.
  • Mapuje vzdělávací dráhy, pracovní uplatnění a další vzdělávání občanů.
  • Umožní srovnání dovedností dospělých mezi jednotlivými zeměmi i měření změn v průběhu času.
  • Vznikl ve spolupráci OECD, konsorcia předních světových výzkumných institucí a jednotlivých států.
 Cíle projektu
  • Určit a změřit kognitivní dovednosti, o nichž se předpokládá, že stojí za osobním a společenským úspěchem.
  • Posoudit dopad těchto dovedností na ekonomické výsledky na individuální i celkové úrovni.
  • Změřit výkonnost vzdělávacích systémů v rozvoji sledovaných dovedností.
  • Připravit vzdělávací programy dle potřeb obyvatel jednotlivých zemí.

  

Mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností PIAAC probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, na mezinárodní úrovni je řízen Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. V ČR jej na základě pověření MŠMT zajišťuje Dům zahraničních služeb ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí. Výzkum je realizován v rámci projektu Kompetence II OPVK a spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.    

Výsledky výzkumu budou zveřejněny na podzim roku 2013.

Národní koordinátorka projektu: RNDr. Jana Straková, Ph.D.

Více informací o PIAAC a dalších aktivitách souvisejících s výzkumem naleznete na:
www.piaac.cz ; www.facebook.com/piaac.cz
    

Kontakty

 
Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
RNDr. JanaStraková jana (tečka) strakova (zavináč) dzs (tečka) cz envelope
+420 221 850 710
Národní koordinátorka projektu PIAAC