program_logo

European Schoolnet - Ukončené projekty

Jaro Evropy

Cílem této evropské iniciativy bylo dát žákům a studentům možnost vyjádřit svůj názor na Evropu a evropské politiky. Cílem bylo také poukázat na důležitost evropského občanství a základních práv a další evropská témata jako je sociální a ekonomická soudržnost, environmentální otázky a kulturní rozmanitost.

Kontaktní osoba: Pavla Šabatková ( pavla.sabatkova@naep.cz), tel. 221850306 

Odkazy:

Projekt CALIBRATE