program_logo

AKTION - Závěrečné zprávy českých stipendistů

závěreč. zpráva Z. Jakalová LS 2012, teorie umění, ekofeminismus, gender studies

PDF - Adobe Acrobat de