program_logo

European Schoolnet - Projekt iTEC - Škola budoucnosti

iTEC – Inovativní technologie ve třídě budoucnosti

  

 • http://itec.eun.org 
 • celkem 27 partnerů včetně 15 evropských ministerstev školství
 • projekt je řízený organizací European Schoolnet http://www.eun.org/ 
 • Evropská komise do projektu investuje v průběhu čtyř let téměř 9,5 milionů EUR
 • DZS je asociovaným partnerem projektu a zapojuje se do pilotvání scénářů na školách

Cíl projektu

 • načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi

Výstupy projektu

 • projekt vytvoří sadu výukových scénářů/modulů a tyto scénáře ověří v praxi na více než 1000 evropských třídách ze 14 zemí

Výukové moduly:

 • kladou důraz na využívání informačních a komunikačních technologií ve všech předmětech v každodenní výuce
 • jsou rámcové a nejsou vázány na žádný konkrétní předmět, jsou využitelné ve všech předmětech
 • využívají běžně dostupného vybavení škol, které je k dispozici v průměrné evropské třídě
 • kladou důraz na využití on-line aplikací, které jsou k dispozici zdarma
 • technologie jsou v projektu chápany jako základní nástroj, který žákům a učitelům umožňuje např. jednoduše navázat kontakt s reálným světem a životem (propojení školy s okolním světem), vyhledávat a zpracovávat informace, prezentovat informace ostatním a sdílet je s dalšími i mimo školu a za hranicemi, experimetovat apod.

Podívejte se na první výukové scénáře iTEC zpracované do formy krátkých videí!

Zapojte se do projektu iTEC!

Dům zahraničních služeb hledá pilotní základní a střední školy pro evropský projekt iTEC na období říjen – prosinec 2013.

iTEC – Innovative Technologies for an Engaging Classroom je velký evropský projekt, do kterého je zapojeno celkem 27 evropských zemí. Projekt řízený organizací European Schoolnet (www.eun.org) se snaží načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi. Dům zahraničních služeb (www.dzs.cz/eun) plní funkci národního koordinátora projektu v České republice.

Na období říjen – prosinec 2013 hledáme učitele ze základních a středních škol, kteří by si chtěli vyzkoušet výuku ve třídě budoucnosti. . Pátý cyklus projektu iTEC je zaměřen na využití výukových videí ve školách.a jeho cílem je nastínit možné způsoby práce v různých vyučovacích předmětech s využitím informačních a komunikačních technologií. Je otevřen učitelům všech předmětů.  Učitelé vyučují podle připravených výukových scénářů, které akcentují samostatnou a tvořivou práci žáků, při níž se ve velké míře využívá ICT. Každý zapojený učitel vyzkouší ve své výuce jeden scénář budoucnosti.  Scénář přetvoří do své vlastní hodiny (či několika hodin), v níž zohlední věk a schopnosti svých žáků, výukové téma i technologie, které mají žáci ve škole a doma k dispozici. Scénář následně realizuje v dvou třídách.

Učitelům je poskytována po celou dobu metodická i technická podpora ze strany pracovníků DZS

Podrobné informace o projektu iTec v České republice naleznete na: www.dzs.cz/eun Evropský web projektu http://itec.eun.org , výstupy českých škol zapojených do projektu naleznete v sekci iTEChttp://www.etwinning.cz/itec/.

Pokud máte zájem se do projektu zapojit, kontaktuje nás do 15. 9. 2013: lucie.laitlova@naep.cz

Těšíme se na spolupráci!

Blog projektu iTEC

Zajímají Vás zkušenosti českých učitelů zapojených do projektu iTEC? Sledujte náš blog www.itecblog.cz .

iTEC v médiích

Reportáž o projektu iTEC v pořadu české televize PORT. Pořad byl natáčen v ZŠ Klášterec nad Ohří, která byla jednou z prvních pilotních škol projektu v ČR.

Pilotní školy v ČR

Pilotní školy  - Jaro 2013

 • Střední průmyslová škola stavební Havlíčkův Brod
 • ZŠ a MŠ Chomutov
 • ISŠ HPOS Příbram
 • ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15
 • ZŠ TGM Borohrádek 
 • Hotelová škole Bohemia v Chrudimi 
 • ZŠ a MŠ Načeradec

Scénáře jaro 2013:  

 • Tell a story – Scénář je zaměřen na zpracování výukového tématu formou vyprávění prostřednictvím audiovizuální techniky.
 • Create an object – V tomto scénáři mají žáci za úkol vytvořit nějaký užitečný předmět. Mohou se zaměřit předmět denní potřeby. Výrobě předmětu by měla předcházet analýza okolního světa. Žáci opouští lavice a komunikují s předpokládanými uživateli předmětu.
 • Create a game – Cílem tohoto scénáře je vytvořit vzdělávací hru. Žáci se učí tím, že hru vytváří a další uživatelé mohou hru využít k procvičení určité dovednosti. Tento scénář vybízí k zamyšlení nad přínosem principu hry ve vzdělávání.

 

Pilotní školy - Podzim 2012

 • ZŠ a MŠ Mesto Touškov, Černínská 296, 330 33
 • ZŠ Dr. Edvarda Beneše,  nám. Jiřího Berana 500, 196 00  Praha 9 - Čakovice
 • Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava
 • Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 97, 612 00, Brno
 • Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8 750 02 Přerov
 • ZŠ Hrochův Týnec, Nádražní 253, 53862, Hrochův Týnec
 • ZŠ Hrabina, Český Těšín, dislokované pracoviště ZŠ Slezská

Scénáře podzim 2012:  

Na podzim 2012 jsou k dispozici 2 scénáře, které mají tentýž cíl. Žáci se učí tím, že vytváří (jakýkoli užitečný) produkt, který je reálný a využitelný druhými. Procházejí sami všemi fázemi tvorby, od plánování a posouzení v čem a komu bude daný produkt užitečný až po vytvoření konečného produktu. Metodika je blízká „projektovému vyučování“ a jmenuje se v angličtině „learning through design“ nebo „Design Based Learing“. Lze zvolit jeden ze dvou možných postupů: „Observe and Design“ nebo „Benchmark and Design“. „Observe and Design“ (Pozoruj a tvoř) - žáci před tvorbou svého produktu nejdříve pozorují reálné jevy a potřeby ve svém okolí. „Benchmark and Design“ (Posuď a tvoř) - žáci před tvorbou svého produktu posuzují již obdobné vytvořené produkty, srovnávají je, inspirují se jimi.

Pilotní školy - Jaro 2012

 • ZŠ Hanspaulka, Praha 6
 • Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 97, 612 00, Brno

Pilotní školy - Podzim 2011

 • Základní škola, Školní 519, 431 51 Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
 • Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
  Ostrava, p.o.