program_logo

European Schoolnet - Inovativní výuka matematiky a přírodních věd

SCIENTIX - zkušenosti a dobrá praxe výuky MST předmětů

Scientix http://www.scientix.eu je nově vzniklá internetová platforma Evropské komise pro výměnu zkušeností, sdílení dobré praxe a šíření informací z oblasti výuky tzv. MST předmětů (tedy matematiky a přírodních věd) napříč Evropou.

Scientix si klade za svůj hlavní cíl shromažďování výukových materiálů a vědeckých studií vycházejících z jednotlivých evropských projektů zaměřených na MST předměty. Tyto projekty jsou financovány (či kofinancovány) ve většině případů Evropskou unií, konkrétně 6. a 7. rámcovým programem pro výzkum a vývoj technologií (Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum), dále pak z Programu celoživotního učení (the Lifelong Learning Programme (Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu), popřípadě z národních rozpočtů jednotlivých zapojených států. Scientix jako takový spadá pod 7. rámcový program.   

Komu je SCIENTIX určený:

 • učitelům
 • vědeckým pracovníkům
 • politikům a státním úředníkům
 • místním autoritám
 • rodičům
 • komukoliv se zájmem o zlepšení výuky matematiky a přírodovedných předmětů

Jste učitelem matematiky, biologie, fyziky či chemie?

 • portál můžete využít k nalezení nových materiálů k ozvláštění Vaší výuky
 • můžete požádat o jeho přeložení do jednoho z 23 jazyků EU
 • navrhněte nový projekt nebo upozorněte ostatní učitele z Evropy na novinky či zajímavosti z této oblasti
 • registrujte se na portálu http://www.scientix.eu a podělte se o své zkušenosti s ostatními učiteli
 • zapojte do aktivit SCIENTIXu své žáky či kolegy

Jste politický činitel, projetkový manažer či výzkumný pracovník? 

 • čerpejte z webu relevantní informace pro výzkum či Vaši práci
 • spolupracujte s ostastními výzkumnými pracovníky, projektovými manažery či politiky za účelem lepšího plánování Vašich aktivit
 • využijte SCIENTIX úložiště k nalezení toho pravého dokumentu, který Vám pomůže navrhnout nový projekt či  národní MST iniciativu

Více informací naleznete na webu SCIENTIXu http://www.scientix.eu. Na této internetové adrese je také možné se bezplatně a velmi jednoduchým způsobem zaregistrovat a stát se členem SCIENTIX komunity. 

Učitelé a experti zapojení do projektu SPICE, včetně zástupců České republiky, se aktivně podílí na vývoji portálu SCIENTIX.

Článek

Přečtěte si článek o projektu SPICE a platformě SCIENTIX "Česká republika se zapojuje do mezinárodních projektů na podporu výuky matematiky a přírodních věd".

Další inspirativní portály

Navštivte následující inspirativní portály a objevte zajímavé e-kurzy, experimenty a příklady dobré praxe!

        

Portál XPLORA se snaží ukázat mnoho možností, které skýtá tato oblast. Portál je zaměřen jak na žáky, učitele, tak  vědce. Učitelé na tomto portále naleznou pedagogické tipy, ekurzy a mnoho dalšího.

Portál pro učitele a žáky (věková skupina 10-20 let) zaměřený na petrochemii. Naleznete zde zajímavé publikace i experimenty.

  

Projekt Nanoyou se snaží zvýšit povědomí mladých lidí o nanotechnoligiích a rozpoutat debatu o etickém či sociálním aspektu těchto technologií. Projekt je cílen na věkovou skupinu 11-25 let. Na webové stránce http://www.nanoyou.eu/ naleznete mnoho materiálů a informací vhodných pro učitele a školy -  videa, powerpointové prezentace a další.