program_logo

European Schoolnet - Evropské studie o ICT a MST

Projekt Spice: Jak okořenit výuku přírodních věd a matematiky novými metodami od zahraničních kolegů

Publikace shrnuje výsledky evropského projektu SPICE zaměřeného na inovativní, především badatelsky orientovanou výuku, matematiky a přírodovědných předmětů. Postoj žáků vůči přírodním vědám je v mnoha případech stále negativní, přírodovědné předměty považují za nudné a nezajímavé. Výukové moduly postavené na badatelském způsobu učení se snaží vzbudit zájem žáků o nejrůznější vědecká témata, umožnit jim uvědomit si souvislosti mezi vědou a běžným životem a problémy zkoumat a zabývat se jimi samostatně.

PDF - Adobe Acrobat cs