program_logo

European Schoolnet - Evropské studie o ICT a MST

Případová studie o využívání interaktivních tabulí v ČR

Česká verze anglické zprávy - česká verze je upravena a zkrácena.

PDF - Adobe Acrobat cs