program_logo

European Schoolnet - Zahraniční digitální učební materiály

Evropské učební materiály na jednom místě - portál LRE

 • LRE představuje systém propojených evropských národních úložišť digitálních učebních materiálů, který je dostupný z webové adresy http://lreforschools.eun.org/ 
 • LRE  je služba, která umožňuje zdarma učitelům a školám vyhledávat učební materiály z mnoha různých zemích a od různých poskytovatelů
 • LRE obsahuje více než 230 000 objektů! 
 • jazykovou bariéru při využívání cizích materiálů odstraňují digitální materiály, které jsou označené jako „Travel well“. K jejich využití není podmínkou znalost cizího jazyka

LRE v češtině

 • portál LRE je od září 2011 LRE k dispozici i v češtině! 
 • portál LRE je propojen s českým národním úložištěm http://dum.rvp.cz/  

Proč využívat portál LRE?

 • více než 230 000 výukových materiálů od 50 providerů na 1 místě
 • více než 5 500 materiálů, které jsou Travel Well (učitel je může využít bez znalosti původního jazyka)
 • materiály jsou k dispozici zdarma
 • jejich používání je legální
 • využití portálu je možné i bez registrace

Proč se zaregistrovat na portálu LRE?

 • registrovaný uživatel si může na portále vytvořit svůj profil a sbírku oblíbených materiálů
 • registrovaný uživatel svou sbírku oblíbených materiálů aktualizovat, doplňovat a sdílet s ostatními
 • registrovaný uživatel může přispívat do diskuse a učební materiály hodnotit 

Kdo portál spravuje?

 • služba LRE je iniciativa evropských ministerstev školství
 • portál LRE spravuje neziskové sdružení European Schoolnet www.eun.org, které je sítí evropských ministerstev školství 
 • služba LRE (Learning Resource Exchange) byla spuštěna v prosinci 2008

Projekt eQNet

 • rozvojem portálu a hledání uebních materiálů, které jsou přenostilené napříč Evropou, se zabývá projekt eQNet - více o projektu zde

Stáhněte si krátkou prezentaci o portálu LRE zde!

Portál LRE propojen s českým portálem DUM

 • http://dum.rvp.cz/ - národní úložiště vytvářené v rámci projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Metodika, který byl financován z ESF a státního rozpočtu ČR na metodickém portálu www.rvp.cz, který provozuje Národní ústav vzdělávání (NÚV)
 • portál http://dum.rvp.cz/ je propojen s portálem LRE
  • na portálu LRE je možné najít digitální učební materiály vytvořené českými učiteli
  • z českého portálu http://dum.rvp.cz/ je možné stahovat evropské učební materiály

Kritéria přenositelnosti a kvality DUM

Organizace European Schoolnet www.eun.org, která provozuje portál Learning Resource Exchange for Schools, vyvinula a stále zdokonaluje sadu kritérií, dle kterých lze stanovit míru přenositelnosti digitálních učebních materiálů a také jejich kvalitu. 

1. Nadnárodní téma

Digitální učební materiál je zaměřen na část kurikula, kterou lze považovat za nadnárodní.  Jde zpravidla o takové tematické okruhy, které jsou součástí učebních osnov či vzdělávacích plánů v každé zemi jako např. výuku  geometrických tvarů nebo stavbu buňky. Může se jednat i o tematicky širší a mezipředmětové materiály. 

2. Jazyková nezávislost

Digitální učební materiál buď neobsahuje příliš mnoho textu, takže je srozumitelný i bez překladu, nebo je dostupný v různých jazykových verzích. Může se jednat např. o snadno pochopitelné video, nebo srozumitelné obrázky, animace, mapy atd.

3. Kompatibilita

Digitální učební materiál lze používat v libovolném prostředí a funguje nezávisle na použitém hardwaru či softwaru.

4. Metodická nezávislost

Učitelé bez instrukcí a metodických pokynů snadno poznají, jak lze zdroj použít při výuce.


5. Intuitivní a snadné použití

Zdroj je uživatelsky přívětivý a je možné s ním pracovat intuitivně. Učitelé i žáci se v něm snadno orientují. Před zahájením činnosti není nutné studovat návod či pokyny k jeho ovládání.

6. Interaktivita s možností nebo bez možnosti zpětné vazby

Interaktivní digitální učební materiály vyžadují ze strany uživatele určitou míru aktivity a zapojení se do práce se zdrojem. V některých případech mohou tyto zdroje poskytovat hodnotící zpětnou vazbu na konání uživatele. Za interaktivní se nepovažují např. pracovní a procvičovací materiály určené k vytištění a předání žákům v papírové podobě, protože neumožňují interaktivní práci v elektronickém prostředí, ani nedovolují v reálném čase vyhodnocovat výsledky žáků.

7. Jasná licenční pravidla

 Uživatel digitálního učebního materiálu snadno zjistí informace o licenci daného učebního materiálu, ze kterých je zřejmé za jakých podmínek lze s tímto zdrojem legálně pracovat.

LRE Sub-Committee

 • LRE Sub-Committee LRE funguje od roku 2008
 • DZS je aktivním členem této komise 
 • cílem práce tohoto orgánu je rozvoj aktivit spojených se zpřístupňováním a sdílením digitálních výukových objektů a rozvoj portálu LRE http://lreforschools.eun.org

Výstupy

 • portál LRE http://lreforschools.eun.org je od roku 2011 k dispozici v češtině
 • portál LRE obsahuje český slovník a klíčová slova u jednotlivých učebních materiálů jsou v češtině