program_logo

AKTION - Výsledky 2010 - 2011

Přehled projektů podaných k 15.10.2009 na léta 2010/11

Přehled projektů podaných k 15.10.2009 na léta 2010/11 včetně schválených částek v Kč pro oba kalendářní roky naleznete zde .

Projekty bude možné realizovat po obdržení "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" z MŠMT.