Krajané - Středoškolské studium krajanů v ČR

Přijetí tří žáků ke vzdělávání v oboru pedagogika na středních školách v ČR

- pilotní projet, zatím se týká jen žáků z krajanských komunit v oblasti Banátu, tj. ze Srbska a Rumunska

Pro zajištění pobytu žadatelů z řad krajanských komunit byla vytipována střední škola, která již spolupracuje s tímto regionem - Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec 7 (www.jergym.cz) . Formulář přihlášky ke vzdělávání na středních školách v České republice je ke stažení ZDE. Přihlášku je nutné doručit řediteli střední školy do 15.3.2012 prostřednictvím MZV a MŠMT (tj. MZV a MŠMT musí být přihláška k dispozici do 10.3.2012).

Žadatelům bude poskytnuto/hrazeno/zabezpečena:
a) měsíční stipendium (zahrnující náklady na ubytování a stravování),
b) jednorázové stipendium, ze kterého budou hrazeny učebnice, další školní potřeby a školní akce - vždy na začátku školního roku,
c) doprava (do vlasti a zpět) - dvakrát ročně

Ubytování je zajištěno v rodinách nebo na internátě. Rodiče žadatele musí zplnomocnit fyzickou osobu v ČR k zastupování v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení.

Podrobnější informace o přijímacím řízení na střední školy ZDE.