program_logo

European Schoolnet - Evropský týden IT dovedností 2012

Oficiální video kampaně

Evropský týden IT dovedností 2012

V roce 2012 Evropská komise/Generální ředitelství pro podniky a průmysl znovu iniciuje kampaň Evropský týden IT dovedností 2012 - „European e-Skills Week 2012“. Kampaň je zaměřena na podporu zdokonalování IT dovedností u široké veřejnosti a na zvýšení motivace mladých lidí ke studiu a práci v IT oborech. Kampaň bude probíhat od konce tohoto roku a vyvrcholí během posledního březnového týdne 26. 3. - 30. 3. 2012.

Důvodem kampaně jsou neustále rostoucí nároky na počítačovou gramotnost a IT dovednosti, které jsou v současné době nezbytným předpokladem pro většinu kvalifikovaných pracovních míst. Z průzkumů vyplývá, že stále klesá zájem mladých lidí o studium IT a technických oborů na středních i vysokých školách. Kampaň „e-Skills Week“ se zaměřuje nejen na základní IT dovednosti, ale také na osvětu v oblasti bezpečnosti internetu, snahu motivovat ke studiu IT, matematiky a přírodních věd, upozorňuje také na nevyrovnanost zastoupení žen a mužů v těchto oborech.

Kampaň bude probíhat ve více než 25 státech Evropské unie a zapojí se do ní žáci, studenti, učitelé, veřejní činitelé, odborníci a zástupci IT firem. Plánuje se velké množství aktivit v podobě konferencí, diskusí, soutěží a workshopů na školách.

Klíčové myšlenky kampaně v roce 2012

  • elektronické dovednosti(e-skills) jsou nezbytné pro plnohodnotný život v 21. století
  • práce v oblasti ICT je zajímavá, kreativní, dobře placená a užitečná
  • v oblasti ICT je stále co objevovat
  • oblast ICT se stále rozvíjí a uživatelé musí své elektronické dovednosti stále zvyšovat
  • elektronické dovednosti jsou základem úspěšného podnikání 

Organizátoři kampaně:

Za realizaci kampaně zodpovídá organizace European Schoolnet a DigitalEurope, v České republice aktivity „European e-Skills Weeku 2012“ koordinuje Dům zahraničních služeb.  

Kontaktní osoba: Barbora Grečnerová - barbora.grecnerova@naep.cz

Kampaň v ČR - hledáme partnery!

Dům zahraničních služeb MŠMT nabízí velkým i menším firmám, neziskovým organizacím i orgánům veřejné správy, které jsou aktivní v šíření IT dovedností, možnost spolupráce. Nabízíme Vám významnou propagaci Vašich aktivit, soutěží a výsledků vašich projektů v průběhu „Evropského týdne IT dovedností“.

Více informací naleznete v sekci Partneři kampaně 2012.

Zapojení ZŠ a SŠ

Do kampaně se budou moci stejně jako v roce 2010 zapojovat i ZŠ a SŠ.

Tisková zpráva

Zde si přečtěte oficiální celoevropskou tiskovou zprávu o kampani.