program_logo

AKTION - Slavnostní zasedání při příležitosti oslavy 15 let existence programu AKTION

15 let česko - rakouské spolupráce ve vědě a vzdělávání

Program AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, oslavil dne 9. října 2008 ve Vlasteneckém sále Karolina 15 let své činnosti. Osmdesát účastníků slavnostního zasedání z obou zemí přivítal předseda řídícího grémia  programu doc. Jan Staněk, prorektor VŠCHT  Praha. Na půdě hostitelské Univerzity Karlovy v Praze je poté pozdravil její rektor prof. Václav Hampl.

Důležitými a milými hosty první části programu byli iniciátor programu AKTION
Dr. Erhard Busek (v letech 1989 - 1994 spolkový ministr pro vědu a výzkum Rakouské republiky), který přednesl hlavní referát, a jeho tehdejší partner v ČR prof. Libor Pátý
(v letech 1990 - 1993 náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy), který zavzpomínal na počáteční těžkosti i obavy z neznámého, které založení programu provázely.

Poté následovalo předání medaile MŠMT 1. stupně panu Dr. Erhardu Busekovi, medaile MŠMT 2. stupně panu Dr. Othmaru Huberovi a panu Dr. Christophu Ramoserovi jako symbolické ocenění osobního nasazení a činnosti těch, kteří se o založení a realizaci programu na rakouské straně největší měrou zasloužili.

Program pokračoval pódiovou diskusí na téma „Význam regionální spolupráce ve sjednocené Evropě", které se zúčastnili ministři školství obou zemí - Dr. Johannes Hahn a
Mgr. Ondřej Liška, dále prof. Ivan Wilhelm, vládní zmocněnec České republiky pro evropský výzkum, a prof. Roberta Maierhofer, prorektorka Univerzity ve Štýrském Hradci.

Velmi příjemně a kompetentně moderovala diskusi v obou jazycích paní Lída Rakušanová.

 Po skončení diskuse následoval slavnostní podpis „Společného prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkového ministra vědy a výzkumu Rakouské republiky o doporučeném postupu pro vzájemné uznávání akademických kvalifikací v oblasti vysokého školství