program_logo

AKTION - Stipendia pro vysokoškolské pedagogy

na akademický rok 2014/2015

O jednoměsíční stipendium pro vysokoškolské učitele českých veřejných vysokých škol (dle přílohy č. 1 Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.) se mohou ucházet občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska ve věku do 60 let (rozhodujícím datem je 1. říjen 2014).

Termíny pro podávání žádostí:  do 15.4. a 30.11. 2014 23:59:59 hodin

Pobyt je možné realizovat nejdříve za 3 měsíce od termínu podání žádosti.

Doporučujeme plánovat pobyt na celé kalendářní měsíce - v opačném případě je třeba zaplatit ubytování za oba příslušné kalendářní měsíce.
Cílovou institucí jsou veřejné a státní vysoké školy a univerzity v Rakousku. Kromě nich mohou být práce prováděny i v archivech, knihovnách, muzeích a výzkumných institucích, jejichž materiály, výsledky výzkumů a infrastruktura jsou nezbytné pro provedení záměru. V žádosti o stipendium však musí být v každém případě  přiložena "Dohoda o přijetí/Betreuungszusage" s univerzitou nebo vysokou školou.

Žádost o stipendium se podává on-line v rakouském systému AH-Plus:
www.scholarships.at
(formulář žádosti je k dispozici cca 3 měsíce před termínem 
pro podávání žádosti o stipendium
v online systému AH PLUS)

Pro náhled do formuláře žádosti u Vámi zvoleného stipendia kliknete na ikonku náhledu - Vorschau für Antrag öffnen/Open preview for application -  vpravo vedle "Bewerben/Create an application",  pro vyplňování žádosti na ikonku vlevo - Online Antrag stellen/Create an application.

Registraci do systému lze provést na desktopu vlevo pod Member Login a dále Anmelden/Login a Hier registrieren/register here nebo až na počátku vyplňování formuláře žádosti.

Součástí žádosti je také:

  • doporučení vedoucího institutu (katedry) domácí VŠ na formuláři Empfehlungsschreiben
  • pozvání od rakouského partnera na formuláři Betreuungszusage, příp. dosavadní korespondence
  • vyplněný evidenční formulář uchazeče o stipendium programu AKTION ČR - Rakousko v češtině; formulář ke stažení naleznete zde. 
  • Uchazeči, kteří se o toto stipendium ucházejí opakově jsou povinni přiložit k žádosti závěrečnou zprávu, příp. zprávy z předchozích absolvovaných výzkumných pobytů.

Formuláře Betreuungszusage a Empfehlungsschreiben jsou k dispozici zde a také on-line - pod ikonkami Pdf vlevo nahoře u elektronického formuláře Žádosti o stipendium ( avšak pouze po aktivaci vypsáného stipendia).Tyto formuláře je třeba zaslat k vyplnění příslušným pedagogům a poté se k žádosti přikládají naskenované pod "Uploads".

Za podanou je považována pouze ta žádost, která byla odeslána klikem na ikonu "Antrag einreichen"/"application submitting" (o úspěšném podání žádosti bude uchazeč vyrozumněn prostřednictvím automaticky vygenerovaného emailu). Kompletně vyplněnou on-line žádost prosím vytiskněte včetně příloh (pomocí ikonky Pdf vlevo nahoře) a zašlete spolu s výše uvedeným evidenčním formulářem uchazeče o stipendium na adresu programu AKTION v Praze - DZS, AKTION ČR - Rakousko, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 (přijímají se žádosti s poštovním razítkem nejpozději k příslušnému termínu pro podání žádosti).

Výše měsíčního stipendia při pobytech v Rakousku činí 1.040 €.

Stipendium je určeno ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH) zajišťuje na požádání ubytování v ceně 220 - 470 € (za poplatek 18 €) a úrazové a zdravotní pojištění.

Stipendisté z České republiky jsou v Rakousku osvobozeni od poplatku za studium.

Informace o rakouských univerzitách:http://www.studienwahl.at/
Informace o stipendiích v Rakousku:
http://www.grants.at/
                                                          http://www.oead.at

 
Úřední hodiny: AKTION út a pá 9:00 - 12:00, st a čt 13:00 - 16:00
                           případně podatelna -  denně 9:00 - 15:00