program_logo

AKTION - Pokyny a sazby pro sestavení finančních požadavků

Pokyny a sazby pro sestavení finančních požadavků

A. Podpora požadovaná v eurech

( tabulka I. - Přehled nákladů)

Pobytové náklady účastníků projektů z ČR v Rakousku

  • Při krátkodobých pobytech do 10 dnů činí částka pro asistenty, docenty, profesory a další vědecké pracovníky 90 € /den (tato částka je určena na zajištění stravy i ubytování).
  • Při jednoměsíčních a delších pobytech diplomantů a disertantů se vychází ze stipendijní sazby 940 €/měsíc, pro akademické pracovníky 1.040 €/měsíc - při kratších pobytech jsou tyto částky dělitelné.
  • Pro studenty při exkurzích, seminářích apod. platí v Rakousku sazba 30 € na osobu a den (včetně ubytování).

Cestovné účastníků projektů z Rakouska při cestách do České republiky

Zpravidla jsou hrazeny cestovní náklady ve výši ceny vlakové jízdenky II. třídy.
V odůvodněných výjiměčných případech bude hrazena vlaková jízdenka I. třídy ( jen
po předložení originálních dokladů) a finanční náhrada za použití vozidla při odůvodněných cestách osobním autem (převoz přístrojů, vzorků apod.) pokud tyto budou schváleny řídícím grémiem.

Honoráře za výuku

Při přednáškách hostujících profesorů, docentů a jiných univerzitních učitelů z Rakouska na českých vysokých školách může být požádáno o honorář v max. výši 44 € /přednáškovou hodinu, celkem max. 4 přednáškové hodiny/osobu a projekt a to jen při přednáškách nad rámec řádných studijních plánů hostitelské univerzity. (Při potřebě přednáškového cyklu většího rozsahu se doporučuje požádat o jednoměsíční stipendium programu AKTION pro VŠ učitele.)

B. Podpora požadovaná v korunách

(tabulka II. - Přehled nákladů)

Pobytové náklady pro účastníky projektů z Rakouska na českém území - ubytování všech kategorií rakouských účastníků projektů (včetně studentů) se hradí ve skutečné výši dle faktury, maximálně však do výše 1 500 Kč/osobu a noc (u studentů se předpokládají přiměřeně nižší náklady). Toto pravidlo se uplatňuje i při ubytování českých účastníků projektu na českém území mimo jejich bydliště.

Stravné a kapesné pro účastníky z Rakouska v ČR - pro rakouské účastníky projektů (akademické pracovníky) činí sazba max. 500 Kč/osobu a den dle zákona 262/2006 Sb. a dalších předpisů (u studentů se poskytují přiměřeně nižší náklady na stravné, tj. do výše cca 300 Kč/osobu a den). Při cestách účastníků projektu z ČR po ČR se vychází z platných aktuálních sazeb dle výše uvedeného zákona a dle interních předpisů příslušné VŠ.
Při pobytech v délce jednoho a více měsíců činí stipendium pro VŠ učitele 27.000 Kč, pro PG studenty 9.500 Kč a pregraduální studenty 9.000 Kč (při pobytech v délce dvou měsíců a delších obdrží studenti ještě z rakouského rozpočtu příplatek ve výši 200 €/měsíc jako individuální stipendisté).

Cestovné účastníků projektů z ČR do Rakouska, cestovné českých i rakouských účastníků na českém území - zpravidla jsou hrazeny cestovní náklady ve výši ceny vlakové jízdenky II. třídy. V odůvodněných výjiměčných případech bude hrazena vlaková jízdenka I. třídy (jen po předložení originálních dokladů) a finanční náhrada za použití vozidla při odůvodněných cestách osobním autem (převoz přístrojů, vzorků apod.) pokud tyto budou schváleny řídícím grémiem.
Cestovní zdravotní pojištění program AKTION nehradí.

Odměna za výuku
Při přednáškách hostujících profesorů, docentů a jiných univerzitních učitelů z ČR může být požádáno o odměnu za výuku v max. výši 800 Kč/přednáškovou hodinu (včetně zákonných odvodů), celkem max. 4 přednáškové hodiny/osobu a projekt a to jen při přednáškách nad rámec řádných studijních plánů hostitelské univerzity. (Při potřebě přednáškového cyklu většího rozsahu se doporučuje požádat o jednoměsíční stipendium programu AKTION pro VŠ učitele.)