program_logo

European Schoolnet

  

Dům zahraničních služeb  je členem evropského sdružení European Schoolnet (EUN), do něhož je zapojeno více než 30 zemí zastoupených pověřenými národními agenturami nebo přímo ministerstvy školství. 

Cíle EUN:

 • podporuje využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání
 • podporuje spolupráci škol v Evropě a výměnu zkušeností v oblasti těchto předmětů: matematika, přírodovědné a technické předměty

EUN poskytuje ČR:

 • možnost sdílení dobré praxe v oblasti zapojení informačních a komunikačních technologií (ICT) do vzdělávání
 • možnost sdílení dobré praxe v oblasti výuky matematiky, přírodovědných a technických předmětů
 • možnost zapojení do významných projektů iniciovaných a spolufinacovaných Evropskou komisí

Pracovní program 2013

 • Zde si můžete stáhnout a přečíst pracovní program na rok 2013

Organizace EUN realizuje množství aktivit, projektů, kampaní i soutěží, jejichž iniciátorem je především Evropská komise.

Výroční zpráva organizace EUN v angličtině - ke stažení zde.

Aktuální evropské projekty s účastí ČR

Dům zahraničních služeb vstupuje v rámci svého členství v síti EUN do mnoha inovativních evropských projektů zaměřených na metodickou podporu využívání ICT ve výuce. Do projektů jsou zapojovány české školy a učitelé, kteří se v nich učí technologie smysluplně využívat a zapojovat do výuky všech předmětů na různých stupních vzdělávání.

 

 • Creative Classrooms Lab  - projekt zaměřený na metodickou podporu práce s tablety ve výuce
  • DZS je partnerem projektu, ve kterém je v roce 2013 zapojeno 5 českých škol. Více o české účasti zde.
 • Living Schools Lab - projekt zaměřený na předávání zkušeností škol v oblasti zavádění ICT do výuky
  • DZS je partnerem projektu, ve kterém je v roce 2013 zapojeno 7 českých škol. Více o české účasti zde. 
 • inGenious - projekt zaměřený na spolupráci škol a podniků, 1000 evropských tříd otestuje ve své výuce praktické výukové moduly vytvořené přímo firmami
  • DZS je koordinátorem práce českých učitelů v projektu, ve kterém je v roce 2012 zapojeno 10 česklých škol. Více o české účasti zde.
 • iTEC - jeden z největších současných projektů v oblasti ICT, jehož cílem je vytvořit a otestovat scénáře budoucího vývoje výuky s využitím ICT
  • DZS je asociovaným partnerem projektu, v roce 2013 je do projektu zapojeno 14 českých tříd. Více o projektu zde.
 • eTwinning – on-line projekty škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií!

Pracovní skupiny

V rámci organizace EUN působí 5 pracovních skupin:

 •  Policy and Innovation Sub Committee (PIC)  - výměna zkušeností v oblasti národních strategií a politik v oblasti ICT ve vzdělávání
 • Learning Resource Exchange Sub Committee - vývoj propojení národních úložišť digitálních učebních materiálů http://lreforschools.eun.org/
 • Interactive Classroom Working Group - výměna zkušeností a tvorba metodik v oblasti využití interaktivních tabulí
 • Digital Competence Working Group - výměna zkušeností v oblasti definování a hodnocení digitálních kompetencí žáků a učitelů
 • Special Needs Education Working Group - využití ICT ve vzdělávání handicapovaných osob
 

DZS je členem  Learning Resource Exchange Sub Committee a aktivně se podílí na činnosti dalších skupin. 

Kontakty

 
Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Mgr. BarboraGrečnerová barbora (tečka) grecnerova (zavináč) naep (tečka) cz envelope
Koordinace aktivit EUN - Projekt inGenious    
LucieLaitlová lucie (tečka) laitlova (zavináč) naep (tečka) cz envelope
221 850 311
Projekt iTEC    
Bc. Martina Nebeská martina (tečka) nebeska (zavináč) naep (tečka) cz envelope
221 850 302
Projekt Living Schools Lab    
Ing. PavlaNováková pavla (tečka) novakova (zavináč) naep (tečka) cz envelope
221 850 301
Digitální učební materiály (LRE)    
Mgr. PavlaŠabatková pavla (tečka) sabatkova (zavináč) naep (tečka) cz envelope
221 850 300
Vedoucí odboru primárního vzdělávání - projekt Creative Classrooms Lab