Krajané - Charakteristika práce učitele u krajanů

Charakteristika práce učitele u krajanů

Učitelé jsou vysíláni ke krajanským komunitám s cílem podporovat znalost českého jazyka a všestranně působit u krajanských komunit, které mají zájem udržet si českou identitu, popřípadě mají vlastní systém školního vyučování.

Vedle výuky češtiny učitel podle potřeb krajanské komunity vykonává i další činnosti, např. spolupracuje s krajanským tiskem a rozhlasem, pomáhá folklórním a divadelním souborům, metodicky pracuje s místními učiteli, vede kurzy českého jazyka pro dospělé, osvětově působí a pomáhá udržovat kontakt se současným českým jazykem, kulturním děním apod. Učitel působí zpravidla na jednom místě, výjimkou ale není dojíždění do dalších míst soustředění krajanů v dané oblasti. (Toto je blíže specifikováno v Dohodě o působení učitele, kterou uzavírá MZV s krajanskou komunitou, následně pak v pracovní smlouvě uzavřené mezi učitelem a DZS). Více informací o krajanských komunitách naleznete na stránkách MZV a na www.krajane.net.

Dne 21. 8. 2008 proběhlo ve Velkém zrcadlovém sále MŚMT setkání učitelů krajanských komunit, jehož se zúčastnila paní 1. náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová a další představitelé MŠMT, MZV a DZS. S prezentacemi vystoupili krajanští učitelé působící v Rumunsku, Rusku, na Ukrajině, v Chorvatsku, Německu a Brazílii. Zápis ze setkání je k dispozici ZDE

Prezentace z akce:

1. část prezentace P. Skořepy, H. Hermannové a J. Svobody (Svatá Helena, Eibenthal, Gernic, Rumunsko);

2. část prezentace P. Skořepy, H. Hermannové a J. Svobody (Svatá Helena, Eibenthal, Gernic, Rumunsko);

3. část prezentace P. Skořepy, H. Hermannové a J. Svobody (Svatá Helena, Eibenthal, Gernic, Rumunsko);

Zpráva N. Herrmannové za rok 2007/2008 je ke stažení ZDE;

Prezentace B. Gruntové (Novorossijsk, Rusko);

1. část prezentace E. Řezníčkové (Čechohrad, Ukrajina);

2. část prezentace E. Řezníčkové (Čechohrad, Ukrajina);

3. část prezentace E. Řezníčkové (Čechohrad, Ukrajina);

4. část prezentace E. Řezníčkové (Čechohrad, Ukrajina);

Prezentace J. Štillerové (Budyšín, Německo).

DZS vytvořilo prostor pro sdílení zkušeností související s výukou češtiny v zahraničí. Jedná se o publikační systém, kde mohou lektoři a učitelé češtiny sami publikovat na základě přizvání. Toto prostředí najdete zde: http://ucimecesky.wordpress.com/.

Pokud budete mít zájem v tomto prostředí publikovat, kontaktujte nás, prosím, na emailové adrese: silvie.pychova@naep.cz.

Nově:

Za účelem monitoringu činnosti učitelů, kteří jsou na základě usnesení vlády č.1622 vysíláni ke krajanským komunitám v zahraničí, byla delegací Domu zahraničních služeb MŠMT (PaedDr.Olga Vlachová), odboru mezinárodních vztahů MŠMT (Mgr.Magdalena Sládková) a OKKP MZV (Mgr.Bernadeta Vintrová) uskutečněna ve dnech 20.10. až 10.11.2008 pracovní cesta do Argentiny, Paraguaye a Brazílie. V těchto zemích v roce 2008 působili čtyři učitelé: Mgr.Pilátová v Buenos Aires, Santa Fé a Rosariu, Mgr.Krous v Coronel Bogado v Paraguayi, v Resistenci, Pampa del Indio a Saenz Pene v Argentině, Bc.Santosová Veselá v Nové Petropolis, Bataypora a Nové Andradině v Brazílii a Mgr.Mocová v Sao Paulu v Brazílii.

Celý článek účastnice monitorovací cesty O. Vlachové si můžete přečíst ZDE

Zde se můžete podívat na několik fotografií z této cesty:

1) Argentina (Buenos Aires, Santa fé, Rosario):

M. Pilátová při výuce v budově University Kennedyho, Buenos Aires, Argentina

M. Pilátová při výuce dospělých v Obchodním centru v Santa Fé I

M. Pilátová při výuce dospělých v Obchodním centru v Santa Fé II

Budova krajanského spolku, Rosario, Argentina I

Budova krajanského spolku, Rosario, Argentina II

M. Pilátová, výuka dospělých, Buenos Aires

2) Paraguay (Coronel Bogado):

Předseda krajanské komunity v Paraguayi pan Mašek s výtisky Mateřídoušky, s jejichž pomocí se naučil česky

3) Argentina, Chaco (Resistencia, Palma del Indio, Saenz Pena):

J. Krous při výuce v budově univerzity, Resistencia, Argentina

Výuka češtiny ve městě Palma del Indio, Chaco, Argentina

J. Krous, výuka češtiny ve městě Palma del Indio, Argentina

Výuka dospělých na makře pana Verlíka, Chaco, Argentina

Nejstarší krajanka Chaca paní Skupinová, Argentina

Výšivky v bytě nejstarší krajanky Chaca paní Skupinové, Argentina

4) Brazílie (Nova Petropolis, Bataypora, Nova Andradina):

A. Santosová Veselá při výuce na místní škole, Nova Petropolis, Brazílie

A. Santosová Veselá, výuka na terase domu paní Trachtové, Bataypora I

A. Santosová Veselá, výuka na terase domu paní Trachtové, Bataypora II

5) Brazílie (Sao Paulo):

P. Mocová, výuka začátečníků v domě krajanského spolku v Sao Paulo, Brazílie

P. Mocová, výuka pokročilých v budově krajanského spolku v Sao Paulu