program_logo

CEEPUS - Pro organizaci mobilit a projektů sítí

Má vaše univerzita záměr spolupracovat v síti univerzit středoevropského regionu?

10 důvodů, proč vstoupit do programu CEEPUS:

  • snazší uznávání zahraničního studia díky pobytům v rámci tematicky zaměřených sítí vysokých škol,
  • společné programy a udělování titulů v sítích,
  • jedinečná příležitost vzájemné spolupráce,
  • jazyk přednášek stanoven v sítích,
  • stipendium je určené na ubytování a stravování, je vypláceno v hostitelské zemi; cestovné je proplaceno v domovské zemi,
  • jednoduchá organizace, přihlášky na www.ceepus.info,
  • freemovers,  letní školy, workshopy, exkurze nebo odborné jazykové kursy využívají stipendijní měsíce nevyčerpané sítěmi,
  • Umbrella Solution pro získání statutu studenta - nejsou-li volné stipendijní měsíce
  • ministerstva zúčastněných zemí  rozhodují, kolik stipendijních měsíců budou v daném akademickém roce financovat,
  • TV CEEPUS informuje na www.ceepus.info.

Potřebujete podrobnější informace? Naleznete je v "Organizačních pravidlech".