program_logo

CEEPUS - Pro stipendisty a zájemce o stipendium

INFORMACE PRO STIPENDISTY CEEPUS (v síti nebo freemover)

Jak postupovat, chcete-li programu CEEPUS využít?

Podrobné informace je možné získat z "Pravidel pro stipendisty". Ve stručnosti je třeba postupovat následovně:

1. Zkontrolujte, zda splňujete následující podmínky:

stipendia jsou určena pro studenty řádného denního studia a učitele (full-time, tedy na plný úvazek),

• nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství,

stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku.

Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu:

státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status,

věk bez omezení,

ukončení 2. semestru řádného studia,

minimální doba pobytu na zahraniční stáži jsou tři měsíce, maximální celková doba pobytu činí 10 měsíců; pobyt kratší než tři měsíce je třeba zdůvodnit v poli Motivation přihlášky. V Motivation se uvádí náplň stáže - ta je dána projektem dané sítě.

Studenti doktorského studijního cyklu:

· státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status,

· věk bez omezení,

· minimální doba pobytu je 21 dní,

Učitelé:

· povinnost učit na zahraniční stáži alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní – učební plán se uvádí v poli Motivation přihlášky. Je možno zkombinovat s přípravou Joint Degrees.

2. Poraďte se s kontaktní osobou sítě CEEPUS na své univerzitě

V případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, přihlaste se jako tzv. freemover - přednost však mají stáže v rámci sítí. Podrobnosti k programu CEEPUS najdete v brožurce .

3. Vyplňte přihlášku

Prvý krok: zaregistrujte se na stránce programu www.ceepus.info - úředním jazykem programu je angličtina.

Druhý krok: online zde vyplňte přihlášku.

V rámci sítě :termín pro odeslání přihlášek na zimní semestr je 15. června, na letní semestr 31. října. Jestliže se v rámci téže sítě hlásíte jako student již podruhé (tzv. Multiple Stay), musíte navíc zaslat doporučující dopisy od kontaktních osob na domácí a hostitelské univerzitě.

Jako freemover: termín podání přihlášky je 30. listopadu pro následující letní semestr; Na zimní semestr je možné vyjet jen výjimečně, po dohodě s hostitelskou Národní kanceláří, podávání přihlášek je umožněno podobně jsko pro sítě zpravidla v průběhu května.

Studenti v přihlášce pro mobilitu freemover uvádějí stručný popis náplně stáže v poli Motivation a přikládají dva dopisy na předepsaných formulářích; jimi dokládají:

  • Ve Freemover Letter of Acceptance:

v akceptaci z hostitelské univerzity (workload of the student and credits for it),

v potvrzení o zbavení povinnosti platit případné poplatky za studium v zahraničí (the exemption from tuition fees),

  • Ve Freemover Letter of Recommendation:

v dvě doporučení z domovské univerzity,

v potvrzení, že studium v zahraničí bude domovskou univerzitou následně uznáno (the period of study abroad will be recognized);


Učitelé k přihlášce pro mobilitu freemover přikládají (nejsou pro ně zvláštní formuláře):

v akceptační dopis z hostitelské univerzity,

v učební plán stáže v poli Motivation v přihlášce.

4. Udělení stipendia – Letter of Award obdržíte e-mailem/poštou spolu s informací hostitelské Národní kanceláře - použijte k přijetí funkci Accept na svém desktopu. Tím se zde objeví možnost vyplnění Letter of Confirmation.

5. Letter of Confirmation odevzdáte po ukončení stáže své domácí Národní kanceláři a na svém desktopu vyplníte Mobility Report.

Body 4 a 5 jsou online pro přihlášky v rámci sítí, pro freemovery budou postupně zprovozněny.

Stipendium programu CEEPUS

Stipendium je účastníkům programu CEEPUS vždy vypláceno hostitelskou zemí. Výše stipendia je v každém členském státě programu CEEPUS odlišná; aktuální výši vyplácených stipendií najdete na www.ceepus.info u jednotlivých zemí.

Cestovné na zahraniční stáže je stipendistům vypláceno jejich domovskou univerzitou. Kontaktujte partnera své sítě CEEPUS na univerzitě; freemovers se obrátí na nejbližšího partnera sítě CEEPUS na univerzitě, případně jim poradí Národní kancelář.