program_logo

AKTION - Výzva k podávání návrhů projektů na léta 2014 - 2015

Výzva k podávání návrhů česko-rakouských výzkumných projektů na léta 2014 - 2015

Text výzvy naleznete na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/rakousko-1 

.

Kontaktní osoby pro české řešitele:

Mgr. Jana Juřicová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 360, Fax: +420 234 811 713
E-mail: jana.juricova@msmt.cz
Web: http://www.msmt.cz 


]