program_logo

AKTION - Studijní poplatky

Informace o zavedení poplatků na univerzitách v Rakousku

Od zimního semestru 2001/2002 jsou na rakouských vysokých školách zavedeny studijní poplatky. Studijní poplatek byl stanoven na částku EUR 363,36 za semestr.

Čeští studenti - samoplátci - budou jako studenti z členské země Evropské unie povinni od zimního semestru šk. roku 2004/05 tento poplatek platit.

  • Osvobození od poplatku

    Stipendisté programu AKTION i dalších programů, financovaných ze státních prostředků, budou od placení poplatku za studium nadále osvobozeni.

    Za přípravné kurzy určené ke studiu na uměleckých univerzitách se nadále nebudou platit žádné poplatky.