program_logo

AKTION - Odborné exkurze pro studenty

Informace o podpoře z prostředků programu AKTION Česká Republika – Rakousko

Co: Podporují se exkurze s vědeckým programem. Vědecké zaměření exkurze bude patrné z uvedení jednoho či více univerzitních pracovišť cílové země, která se budou podílet na plánování a uskutečnění exkurze. Studenti hostitelské univerzity se musejí zúčastnit alespoň části vědeckého a pedagogického programu exkurze.

Pro každý den exkurze je třeba sestavit podrobný vědecký program. Účastníci exkurze mají být během svého pobytu doprovázeni jedním, příp. více pracovníky univerzitních pracovišť příslušných oborů. Také při návštěvách ostatních vědeckých institucí jako knihoven, archívů apod. je třeba uvést kontaktní kompetentní osobu.

Kdo: Podpora se poskytuje pouze studentským účastníkům exkurzí a maximálně dvěma doprovázejícím osobám.
Jak dlouho: Maximální délka exkurze činí 10 dní.
Kolik:

Exkurze do Rakouska:
max. podpora na osobu a den - EUR 30 (včetně ubytování)
celková max. podpora jedné exkurze - EUR 6.000

Exkurze do České republiky:
Poskytuje se podpora na krytí přiměřených nákladů na ubytování a stravování účastníků (ubytování ve vysokoškolských kolejích, stravování v menzách či podobných zařízeních).

max. sazba pro ubytování činí 400 Kč/noc
max. sazba pro stravné činí 300 Kč/osobu a den

V žádosti musí být uveden počet účastníků, počet pobytových dní včetně dnů příjezdu a odjezdu. Dále musí obsahovat podrobný vědecký program s udáním jmen doprovázejících a kontaktních osob.
Při exkurzích je nutný podíl studentů na nákladech na dopravu minimálně ve výši 30 %.

Kde:

Termíny:

Žádosti se podávají u Jednatelství programu AKTION v Praze na formuláři „Návrh projektu“ programu AKTION na adrese:

DZS - AKTION, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

15. dubna, 15. září a 30. listopadu

Poznámka: Jednatelství programu AKTION ani rakouská partnerská kancelář nemohou být nápomocni při organizačním zabezpečení exkurze (např. zajištění ubytování apod.).