Organizační odbor

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Organizační oddělení Domu zahraniční spolupráce zajišťuje akce, kterých se jednotlivé programy organizace účastní (konference národní i mezinárodní úrovně, semináře, školení, veletrhy, tiskové konference).

Další činností je zajišťování informačních a propagačních aktivit, tzn. aktualizace informací na webových stránkách, zpracovávání bulletinů, brožur a letáků, zprostředkování inzerce v tiskovinách, propagace v médiích.

Nedílnou součástí je pak cestovní oddělení a autoprovoz, které komplexně zajišťují tuzemské a zahraniční pracovní cesty.

Kontakty

 
Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Ing. KamilaAbramčuková abramcukova (zavináč) dzs (tečka) cz envelope
+420 221 850 107
vedoucí organizační odd.    
MarieGašparíková gasparikova (zavináč) dzs (tečka) cz envelope
+420 221 850 109
organizační odd.    
Bc. VeronikaSlivková veronika (tečka) slivkova (zavináč) naep (tečka) cz envelope
+420 221 850 110
cestovní oddělení    
MonikaMikulová mikulova(zavinac)dzs(tečka)cz envelope
+420 221 850 118
organizační odd.    

 adresa sídla: adresa pro poštovní styk:
 Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb
 Organizační odbor Organizační odbor
 Na Poříčí 1035/4 Na Poříčí 1035/4
 Praha 1 110 00 Praha 1