program_logo

CEEPUS - Postup při podávání přihlášky

Online přihláška a upload dokumentů:

 
  • Přihlaste se na www.ceepus.info pod svým jménem (nebo se registrujte) a pokračujte přes Manage your CEEPUS mobility applications, vyberte správný akademický rok na desktopu, což vás posune k vytváření nových mobilit a upravování stávajících NEODESLANÝCH přihlášek. Buď si vytvořte mobilitu freemover novou, nebo si otevřete již vyplněnou přihlášku
 
  • Klikněte na „Open application“ a rozbalí se před Vámi tabulka pro editace: vy budete editovat Basedata – tam se totiž nachází Upload Area. Vypadá to následovně. viděno zleva: názvy kolonek/místo pro vložení požadovaných dokumentů  - tlačítko Assign - Nabídka - tlačítkem ASSIGN vkládáte vybraný dokument z nabídky, kterou jste si sami  předtím vytvořili z vámi uploadovaných dokumentů 

 

  • Jak tedy uploadovat, jak si vytvořit svůj „šuplík“ s uploadovanými dokumenty, z kterého pak přikládáme tlačítkem Assign dokumenty do příslušných přihrádek: Klikněte na Goto Upload-Area: Objeví se před vámi nabídka Upload Document: zmáčknete New a systém vás odvede dál -tady zadáte pouze jméno souboru: takže si ho můžete pojmenovat jak chcete, zřejmě pro přehlednost Acceptation, Recomendation 1, či 2 apod. Zadejte jméno a zmáčkněte Save

  • Po uložení se nabízí Upload new file, což bude vaše další volba, pak už se objeví tabulka s nabídkou procházet/browse a vy si vyberete z vašeho počítače, který pdf.dokument vložíte, stejně jako když připojujeme přílohu k e-mailu.

  • Celou akci nezapomeňte zakončit zmáčknutím Save. Nyní je váš dokument pod zadaným jménem uložen na vašem mobility desktopu. Je tedy úspěšně uploadován, zbývá ho jen umístit do přihlášky na správné místo.
 
  • Další dokumenty přidávejte stejně – pojmenujte – editujte:tedy přidejte z počítače – uložte
 
  • Když máte všechny dokumenty uložené, můžete se vrátit do vašich Basedata.
 
  • Nyní využijete tlačítko Assign, vyberete příslušnou kolonku kam umístit dokument (vlevo), z nabídky (vpravo) vyberete vhodný dokument a zmáčknete Assign. Zaplněné kolonky se objevují zeleně.
 
  • Všechno se musí zase nakonec potvrdit tlačítkem SAVE dole vlevo ještě než Basedata opustíte.
 
  • Tak by měly být vaše dokumenty vloženy do přihlášky. Nezbytné zmáčknutí tlačítka SAVE vás vyhodí zpět do nabídky editace různých polí. Vidíte svoji přihlášku, která má dvě záložky: Contents a Documents, pokud vidíte v záložce Documents, že jsou  dokumenty vložené, a to správně, můžete přihlášku odeslat do NCO tlačítkem Send to NCO.

A takto cestuje přihláška a dokumenty

Grafické znázornění