program_logo

CEEPUS - Alumni/Absolventi pobytů CEEPUS

Europe Now: výsledky soutěže

Na webové platformě pro vaše zážitky a zkušenosti ze stáží jsou výsledky soutěže na téma "How Exchange Changed My Life?"

Více informací zde.

Europe Now

Prostor pro vaše zážitky a zkušenosti ze stáží:

Jakou máte nyní vizi budoucí Evropy? Jak Vás studijní pobyt v zahraničí změnil?

http://www.europe-now.eu/

...najdete tu i SOUTĚŽ!

Zajímavá stáž CEEPUS v souvislosti s českým předsednictvím EU

Český student absolvoval praktickou stáž na ambasádě v Bukurešti v souvislosti s českým předsednictvím EU, jako freemover CEEPUS. Zpráva z pobytu .vám přiblíží Bukurešť na dosah.

Zkušenosti stipendistů CEEPUS

Studenti CEEPUS oceňují jak odborný, tak osobní přínos stáže CEEPUS: dozvěděli se víc o sobě, hostitelské zemi, jejím jazyku, našli nové přátele a někteří hodnotí stáž jako nejlepší příležitost svého studia.

Zahraniční studenti v ČR

„Není možné jmenovat pouze jeden z tolika hezkých zážitků, ale dá se říci, že nejlepší zkušenost je studovat a žít s lidmi z celého světa, kteří přišli na pražskou univerzitu za stejným účelem jako já.“

„Myslím, že příprava, přátelské a velmi vřelé přijetí, velká podpora naší účasti a všechno ostatní udělalo z této letní školy nezapomenutelnou událost vysoké úrovně.“

Freemover a Umbrella Solution CEEPUS

"Až do minulého léta jsem nic nevěděl o stipendijním programu CEEPUS, než jsem začal hledat způsob, jak bych mohl studovat na Ústavu Dálného východu na Karlově univerzitě v Praze. Všechny ostatní stipendijní programy, jako vládní stipendia a program SOCRATES, už byly obsazené jinými studenty.

Už jsem myslel, že nebude možné pobyt v Praze uskutečnit, ale podíval jsem se na web CEEPUS a naštěstí jsem našel program freemover. Toto slovo – vlastně individuální uchazeč o studium - znělo krásně a dalším kladem je, že má opravdu ten význam – dává evropským studentům možnost pohybu z univerzity na univerzitu (samozřejmě za určitých podmínek) a přináší nezávislost, která by měla být v Evropské unii.

Věděl jsem, že jak má katedra v Bratislavě, tak oddělení v Praze souhlasí s mým stipendiem, jen jsem potřeboval dostat oficiální dokumenty pro stipendium. I když v Praze nebyly volné měsíce, dostal jsem stipendium Umbrella Solution v programu CEEPUS, což mi umožnilo být v Praze a obohatit má univerzitní studia.

Proto si myslím, že CEEPUS opravdu dělá správnou věc – pomáhá studentům mít jejich studium zajímavější a bohatší." Matej Bencúr, Komenského univerzita Bratislava, jaro 2005

Čeští studenti v zahraničí

"Učitelé na hostitelských univerzitách jsou dobře informovaní; získali jsme nové informace v oboru studia. Někdy byly přednášky až vyčerpávajcí."

 

 „Je příjemné a užitečné sdílet znalosti, čas a prostor s kolegy z různých zemí. Mohli jsme se lépe poznat navzájem, lépe jsme mohli poznat rozdíly a podobnosti podmínek, ve kterých žijeme, a také jsem osobně poznal, že můj obor studia může být obohacením pro mé kolegy z ciziny, protože v některých ohledech je situace v České republice jedinečná.“

„Nejlepší  byla v Rumunska krajina, setkání s místními lidmi v jejich přirozeném prostředí a situacích.“

„CEEPUS je podle mne vynikající program, který umož
ňuje získat mnoho nových znalosti...Jsem velmi šťastný, že mi CEEPUS umožnil zúčastnit se programu Joszef na Vídeňské obchodní univerzitě – byla to krásná doba, naučil jsem se hodně, potkal jsem velmi zajímavé lidi, získal kontakty pro svou práci. Bez stipendia CEEPUS bych se nemohl tohoto programu zúčastnit! Velmi děkuji!“

„Letní škola je velmi důležitá pro setkání učitelů z různých zemí. Má význam zvláště dnes, kdy většina východoevropských univerzit je ve fázi změn kurikula podle Boloňské dohody a začala učit podle nových studijních plánů.“

 

„Byla to pro m
ě nejhezčí zkušenost CEEPUS. Před tím jsem byl v Polsku a Rakousku a slovinská stáž byla nejlepší, všechno šlo hladce. Úžasná komunikace s dalšími místními i zahraničními studenty díky aktivitám ESN. Úžasná akademická integrace a spolupráce plus výzkum. Opravdu nejlepší stáž CEEPUS, na které jsem kdy byl.“

„V minulosti již existovaly vzájemné kontakty mezi naší univerzitou a ostatními univerzitami v regionu a měly dobrou tradici. Po roce 1990 byla tato spolupráce do určité míry omezena, ale v minulých letech byla opět postupně obnovena, zvláště díky rozvoji činností programu CEEPUS, který do velké míry přispívá k užším kontaktům univerzit v širším měřítku...“

„Z mého pohledu byla má stáž v Bosně a Hercegovině úspěšná. Získal jsem mnoho dokumentů a knih, které v České republice nejsou k dosažení. Ale nejdůležitější pro mou práci bylo, že během terénní práce jsem zjsitil, jaká je opravdu realita v BaH ve srovnání s písemnými údaji (knihy atd.). Výsledky byly zcela překvapující a právě o tom budu diskutovat ve své práci.“ (Tematická síť)

 

„Závěrem bych chtěl studijní pobyt v Maďarsku doporučit každému, kdo má zájem rozšířit své etnologické poznatky o „maďarskou“ dimenzi. Maďaři jsou milí a příjemní lidé a vždy je okouzlíte svojí snahou mluvit v maďarštině, která mimochodem není zdaleka tak těžká, jak se může na první pohled zdát." *

„Svérázný živý a eklektický duch polské akademické scény, pohybující se na rozhraní mezi vědou, uměním a kulturou, spojený se zcela specifickou atmosférou středoevropského Krakova mísícího katolické, židovské a obecně polské vlivy, je zárukou, že budeme domů odjíždět obohaceni a možná i trochu fascinováni jinakostí a zároveň příbuzností polských the others.“ *

„Náš měční pobyt na bratislavské Univerzitě Komenského byl tedy velmi přínosný, a to jak ze studijně-etnologického, tak i čistě lidského hlediska.“ *

Kritické ohlasy - zpětná vazba

 "Nízká stipendia jsme zažili v Bulharsku i Rumunsku a těžko jsme si zvykali na nízkou úroveň ubytování v Sofii nebo v Chorvatsku."

„Malé nedostatky: dostal jsem studentskou kartu den před odjezdem ze země + nebyl žádný kurz slovinského jazyka pro prvé 4 týdny – ale protože jsem pracoval hlavně v knihovnách, byl to pro mne opravdu jen malý nedostatek.“

 

„Nepříjemné bylo, že stáž trvala velmi krátce (3 měsíce). Tento čas se neshoduje s trváním semestru a zahraniční studenti nemají stejný rytmus práce jako domácí studenti. Bylo by mnohem lepší, kdyby stáž trvala celý semestr.“

* Úryvky byly zveřejněné v M. Tomandl (ed.), Studia Ethnologica X V, XIV, XIII, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Praha: Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, ISBN 80-246-0440-X, ISSN 0567-8293