program_logo

CEEPUS - Formuláře

Zde najdete potřebné formuláře


  • Přihlášky se již vyplňují pouze na www.ceepus.info
    Následující formuláře slouží především pro informaci, pro sítě i indivuduální mobilty jsou formuláře již dostupné přímo na desktopu stipendisty. Bližší informace získáte v "Pravidlech pro stipendisty".

       1. dokument uchazečů o individuální mobilitu "freemovers", který mají k dispozici přímo na desktopu

       2. dokument uchazečů o individuální mobilitu "freemovers", který mají k dispozici přímo na desktopu

  • Obligations of a CEEPUS Scholarship Holder - aktuální znění na www.ceepus.info pod FAQs