Krajané - Podávání přihlášek na výběrová řízení na učitele u krajanů

Podávání přihlášek na výběrová řízení na učitele u krajanů

Výběrová řízení na učitele českého jazyka a literatury u krajanů každoročně probíhají v DZS.

Výběrové řízení na evropské země se koná 28. února nebo v  nejbližších pracovních dnech.

Pro mimoevropské země (Jižní Amerika, USA, Austrálie) je datum výběru stanovován podle termínů vyslání do těchto zemí po dohodě s krajanskou komunitou.

 Přihlášky je možné posílat celoročně k rukám PaedDr. Vlachové na adresu: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1. Termín uzávěrky zasílání přihlášek je aktualizován každoročně.

Přihláška uchazeče musí obsahovat vyplněný Dotazník pro kandidáty na učitele u krajanských komunit v zahraničí (viz Dokumenty a formuláře), stručný životopis s krátkým zdůvodněním osvětlujícím motivaci k působení u krajanů v zahraničí a ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. V případě mimoevropských zemí i certifikát o znalosti jazyka, není-li znalost jazyka doložena VŠ diplomem. Dotazník, životopis a ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (popřípadě jazykový certifikát) zasílejte do uvedeného data v elektronické podobě (naskenované, přílohy emailu) na adresu: kralek@dzs.cz, poté do data výběrového řízení poštou (doporučujeme zaslat doporučenou poštovní zásilkou) nebo je odevzdejte osobně v podatelně DZS. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze kompletní přihlášky obsahující dotazník, životopis a ověřený VŠ diplom (popřípadě certifikát). Důležité upozornění! Přihlášky zasílejte e-mailem a poštou vždy kompletní!