program_logo

AKTION - SOMMERKOLLEG - Poděbrady 2013

Program AKTION Česká republika - Rakousko poskytuje 18 stipendijních míst k účasti na letní jazykové škole v Poděbradech. Jedná se o intenzivní jazykový kurz pro studenty všech oborů, ve kterém se stejně početné skupiny českých a rakouských účastníků učí paralelně jazyk druhé země. V odpoledních hodinách a o víkendech následuje bohatý doplňkový program (viz dále).

Termín a místo konání: 7. - 27. července 2013

 

Karlova univerzita, Ústav jazykové a odborné přípravy, Zámek 1/I,
290 01 Poděbrady, www.ujop.cuni.cz - Sommerkolleg 2013
(pokoje jsou vybaveny připojením na Internet)

Pořadatel:
 

Karlova Univerzita, INTEX, Zámek 1, 290 01 Poděbrady
Mgr. Zdenka Žmudová, tel.: +420 605 879 401, e-mail: zdenka.zmudova@seznam.cz

 Program:

 

- jazyková výuka v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně v dopoledních hodinách, kurzy budou mít úroveň pro mírně pokročilé až středně pokročilé; vedle všeobecné jazykové výuky se vyučuje také hospodářská němčina; vyučují rodilí mluvčí

- semináře v odpoledních hodinách konverzačního a diskuzního charakteru ve smíšených česko-rakouských skupinách studentů a semináře odborného jazyka, reálií a kultury obou zemí
- doplňkový program: přednášky z hospodářství, historie, vědy a kultury obou zemí:

 • k aktuálním vztahům mezi Rakouskem a ČR - Mag. Christian Autengruber, Rakouské velvyslanectví v Praze
 • turismus a lázeňství v ČR - Mgr. Daniel Křivánek
 • přednáška zástupce Rakouského obchodního zastoupení v Praze
 • prezentace Rakouského kulturního fóra v Praze - Mag. Natascha Grilj
 • přednáška žurnalistky a spisovatelky Petry Procházkové s diskusí
 • prezentace Rakouského institutu v Brně, Rakouský jazykový diplom - Mag. Norbert Conti, vedoucí ÖI Brno
 • změny v hospodářství v ČR po roce 1989 - Dipl. Ing. Helena Štěpánková, Ph.D
 • autorské čtení - spisovatel Michal Vieweg

- promítání filmů v obou jazycích,
- prohlídka města Poděbrady včetně přijetí u starosty města
- exkurze do místních skláren a pivovaru v Nymburce,
- exkurze do automobilového závodu TPCA v Kolíně nebo do Škody Mladá Boleslav,
- celodenní exkurze do Prahy, 
prohlídka středověké vesničky firmy Botanicus,
- exkurze do Kolína - historické centrum, židovský hřbitov a synagoga
- celodenní exkurze na Rakovnicko - hrad Krakovec spojený s osobností Jana Husa, město Rakovník, Kožlany - rodiště Edvarda Beneše, přírodní krásy v okolí řeky Berounky
- krátké výlety do okolí Poděbrad lodí i vlakem
- slavnostní zakončení s programem připraveným všemi studenty

Účastníci:

 

18 studentů všech oborů z České republiky
a 18 studentů z Rakouska

Podmínky účasti:

 

student veřejné VŠ v ČR (přednost bude dána uchazečům, kteří ještě žádný SK neabsolvovali)

 Termín pro podání žádosti:

 

do 30. dubna 2013 na adresu pořadatelky
(přijímány jsou ještě žádosti s poštovním razítkem 30.4.)

 Podklady pro přihlášení :

 
 • formulář žádosti o přijetí
 • strukturovaný životopis v němčině
 • motivační dopis v němčině
 • přehled dosavadních klasifikovaných výsledků studia (výpis nebo výtisk z databáze) potvrzený stud. oddělením v češtině (nekopírujte prosím index)
 • doklad o úrovni znalosti němčiny (kopie mezinárodně uznávaného diplomu, příp. potvrzení katedry jazyků o úrovni znalosti)

 Finanční zabezpečení:

 

účastníkům je hrazeno ubytování, plná penze (bez nápojů), účast na výuce včetně učebních materiálů a všech dalších nabízených programech, doprava během exkurzí a návštěvy kulturních památek

 Poplatek:

 

 studenti vybraní k účasti platí před začátkem kurzu účastnický poplatek ve výši 3.000,- Kč

 Možnosti využití volného času:

 

 golf, tenis, cyklistika, jízda na koni, plavání, fitnesscentrum, jízda lodí