program_logo

AKTION - SOMMERKOLLEG - České Budějovice 2013

Program AKTION Česká republika - Rakousko poskytuje 18 stipendijních míst k účasti na letní jazykové škole v Českých Budějovicích. Jedná se o intenzivní jazykový kurz, ve kterém se stejně početné skupiny českých a rakouských účastníků učí paralelně jazyk druhé země. V odpoledních hodinách a jednou o víkendu následuje doplňkový program viz níže).

Termín:

 

neděle 30. června – sobota 20. července 2013

Místo konání:

 

Jazyková škola EDUCOCENTER® Jiří Čapek s.r.o.
Štítného 12, 370 01 České Budějovice,

V budově jazykové školy, která leží v centru města nedaleko od autobusového
i vlakového nádraží, probíhá výuka a zároveň jsou zde studující ubytováni.

 Pořadatelky:

 

Mgr. Jana Kusová, Ph.D.
Katedra germanistiky PeF
Jihočeská univerzita České Budějovice
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

Tel.: +420 387 773 226, Fax: +420 386 354 927, e-mail: kusova@pf.jcu.cz 

Prof. Mag. Hana Sodeyfi
Institut für Slawistik der Universität Wien,
Universitätscampus, Spitalgasse 2 - 4, Hof 3, 1090 Wien

Tel.:+43-1-4277-428 08, e-mail: hana.sodeyfi@univie.ac.at

 Program:

 

- jazyková výuka v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně bude orientována především na komunikaci; kurzy budou probíhat ve dvou skupinách - pro pokročilé
a pro
germanisty
; vyučují rodilí mluvčí

- volitelné semináře v odpoledních hodinách (v němčině i češtině):

·        česká a rakouská literatura 20. století

·        překladatelský seminář

·        tisková práce a práce s veřejností 

- autorská čtení: Radka Denemarková, Doron Rabinovici a Michael Stavarič

- exkurze: České Budějovice, pivovar Budvar, Rožmberk nad Vltavou, Vyšší Brod a Bad Leonfelden, Č. Krumlov, Freistadt, Tábor, Chýnov, Jindřichův Hradec
- filmové večery: promítání aktuálních filmů české a rakouské produkce v obou jazycích

 (případné změny programu vyhrazeny)

 Účastníci:

 

18 studujících humanitních oborů z České republiky
a 18 studujících z Rakouska

 Podmínky účasti:

 

studenti veřejných VŠ v ČR
(přednost bude dána uchazečům, kteří ještě žádný Sommerkolleg neabsolvovali)

 Termín pro podání žádosti:

 

písemné žádosti se přijímají s poštovním razítkem nejpozději 30. 4. 2013
na adrese pořadatelky Mgr. Jany Kusová, Ph.D. (viz výše)

 Podklady pro přihlášení:

 
  • formulář žádosti o přijetí
  • strukturovaný životopis v němčině
  • zdůvodnění žádosti o účast v němčině
  • přehled dosavadních klasifikovaných výsledků studia ( výtisk z databáze) potvrzený studijním oddělením v češtině (nekopírujte prosím index)
  • doklad o úrovni znalosti němčiny (kopie mezinárodně uznávaného diplomu, příp. potvrzení z katedry jazyků o úrovni znalostí)

 Finanční zabezpečení:

 

Účastníkům je poskytnuto bezplatně ubytování, plná penze ve dnech výuky, účast na výuce a všech dalších nabízených programech, doprava během exkurzí a návštěva kulturních památek uvedených v programu letní jazykové školy.

 Poplatek:

 

Studující vybraní k účasti platí před začátkem kurzu účastnický poplatek ve výši 3.000,- Kč.

 Možnosti využití volného času:

 

Místo konání letní jazykové školy se nachází v centru Českých Budějovic, nedaleko od vlakového i autobusového nádraží, v blízkosti kulturních a sportovních zařízení (internet zdarma přímo v budově, wifi připojení na pokojích, kino, divadlo, letní plovárna, cyklistická a bruslařská stezka v dosahu, pěší turistika). Pokoje jsou vybaveny kuchyňkou se sporákem, lednicí a základním nádobím.