program_logo

AKTION - Projekty


Program AKTION podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.). Podrobné informace naleznete zde: Pokyny pro sestavení návrhů projektů, jejich financování a ukončení .

V čele programu AKTION stojí desetičlenné paritně složené řídící grémium, jehož členy jsou zástupci ministerstev školství a VŠ obou zemí. Řídící grémium posuzuje třikrát ročně návrhy projektů programu AKTION.

Administraci programu AKTION vykonává Jednatelství AKTION se sídlem v Praze. Kontaktním místem v Rakousku je Zentrum für Internationale Kooperation & Mobilität des OeAD-GmbH / Centrum pro mezinárodní spolupráci a mobilitu se sídlem ve Vídni.