program_logo

AKTION - Letní školy v roce 2013

SOMMERKOLLEGS - Letní jazykové školy programu AKTION

Informační propekt ke stažení zde

                                                       


SOMMERKOLLEGS - Letní jazykové školy programu AKTION v roce 2013

Jedná se o bilaterální 3týdenní jazykové kurzy pořádané v ČR, kde se stejně početná skupina českých a rakouských studentů učí paralelně v dopoledních hodinách jazyk druhé země (vyučují čeští a rakouští lektoři) a odpoledne a o víkendech jsou pořádány přednášky zajímavých osobností, volitelné semináře, 3 - 4 exkurze, promítání filmů, diskuse apod., a to v obou jazycích. 

O stipendium se mohou ucházet studenti českých veřejných VŠ se střední a vyšší znalostí němčiny.

Přednost bude dána studentům, kteří se ještě žádného LK nezúčastnili. Vybraní účastníci platí účastnický poplatek ve výši 3.000 Kč.

Program AKTION bude v r. 2013 podporovat tyto letní kurzy:

- pro studenty humanitních oborů v Českých Budějovicích 30.6. - 20. 7. 2013
pro pokročilé
a pro germanisty
- pro studenty všech oborů
v Poděbradech

7. - 27. 7. 2013
pro mírně a středně pokročilé

Termín pro podání žádosti je do 30. dubna 2013 u jednotlivých pořadatelských univerzit
(spojení naleznete u informací k jednotlivým kurzům).

Podmínky pro podávání žádostí včetně formuláře žádosti a informace o náplni kurzů jsou odkliknutelné z místa konání jednotlivých kurzů, viz výše.

Výběrové řízení probíhá na základě písemných podkladů.

Uchazeči budou pořadatelskou univerzitou vyrozuměni o výsledku výběrového řízení
do 15. 5. 2013.


Na udělení stipendia k účasti na letní škole není právní nárok.

 

TERMÍNY LETNÍCH ŠKOL V ROCE 2014 BUDOU NA WEBU PROGRAMU AKTION ZVEŘEJNĚNY OD 1. ÚNORA 2014.