program_logo

AKTION - Stipendia - celkový přehled na akademický rok 2014/2015

O stipendia programu AKTION ke studijním či výzkumným pobytům v Rakousku a to na státních univerzitách a odborných vysokých školách (které jsou v převážné míře financovány rakouským Spolkovým ministerstvem pro vědu a výzkum) a na pedagogických vysokých školách , se mohou ucházet občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kteří jsou zapsáni k řádnému studiu v magisterském nebo doktorském studijním programu, příp. jsou zaměstnáni na oprávněných institucích v České republice (tj. veřejné vysoké školy dle přílohy č. 1. Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.).

Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia

Cílová skupina:

studenti magisterských/doktorských studijních programů
a akademičtí pracovníci

Účel:

studenti pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce,
VŠ učitelé pro krátkodobé výzkumné pobyty

Věková hranice:

do 35 let

Doba trvání:

semestrální stipendia 1 - 5 měsíců
krátkodobé výzkumné pobyty 1 - 3 měsíce

Termíny pro podávání žádostí

15. 03. pouze na zimní semestr

31. 10. pouze na letní semestr


Stipendia pro vysokoškolské učitele

Cílová skupina:

vysokoškolští učitelé

Účel:

výzkumný pobyt

Věková hranice:

do 60 let

Doba trvání:

1 měsíc

Termíny pro podávání žádostí:

15. 4., 30. 11.


Stipendia pro zpracování disertační práce v tandemu

Cílová skupina:

studenti doktorských studijních programů

Účel:

pro zpracování disertační práce v tandemu, tj. jeden student z ČR a jeden z Rakouska

Věková hranice:

do 35 let

Doba trvání:

1 - 5 měsíců v jednom akad. roce (celková doba projektu je až 2 roky) a žádost o stipendium musí být součástí návrhu projektu)

Termíny pro podávání žádostí:

15. 4. na 2 následující akademické roky


Habilitační stipendia pro postdoktorandy

Cílová skupina:

postdoktorandi

Účel:

pro zpracování habilitační práce

Věková hranice:

do 10 let po obhajobě disertační práce

Doba trvání:

6 měsíců

Termíny pro podávání žádostí:

15. 3.


Informace o rakouských univerzitách:
http:www.studienwahl.at
Informace o stipendiích v Rakousku:
http://www.grants.at/, http://www.oead.at/