Studium cizinců v ČR

Přijímání cizinců ke studiu v ČR v rámci rozvojové pomoci

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce nabízí Česká republika stipendia cizincům na standardní dobu studia v akreditovaných vysokoškolských studijních programech uskutečňovaných na veřejných vysokých školách a ke studiu v kurzu českého jazyka a odborné přípravy.

Stipendia jsou přiznávána na standardní dobu studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce, kterým předchází roční kurz českého jazyka a odborné přípravy, a ke studiu v navazujících magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce.

Vládní stipendijní místa ke studiu na veřejných vysokých školách v ČR jsou zřizována na základě usnesení vlády České republiky ve společném projektu MŠMT (www.msmt.cz) a MZV (www.mzv.cz). Nabídku vládních stipendií každoročně notifikuje MZV prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky (ZÚ ČR). O stipendium se mohou přihlásit cizinci bez trvalého pobytu na území České republiky, kteří jsou státními příslušníky cizího státu přijímajícího zahraniční rozvojovou pomoc České republiky a splňují podmínky stanovené Dispozicemi k přiznání stipendií vlády České republiky.

Podávání přihlášek je možné prostřednictvím příslušných ZÚ ČR. Termíny určuje příslušný ZÚ ČR tak, aby přihlášky s potřebnými doklady byly k dispozici MZV a MŠMT nejpozději do 31. prosince.

Uchazeči, kteří v době podávání přihlášky pobývají na území České republiky, mohou předložit příslušné doklady Ministerstvu zahraničních věcí, odboru rozvojové spolupráce, nejpozději do 20. prosince předcházejícího roku.

Podrobnější informace jsou k dispozici na http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendia-vlady-ceske-republiky-rozvojove-zeme-1?lang=1

Studijní oddělení DZS z pověření MŠMT plní úkoly při zajištění studia oficiálně nominovaných vládních stipendistů v souladu s Dispozicemi k přiznání stipendií vlády České republiky a příslušným stipendijním programem MŠMT.

Přijímání cizinců ke studijním pobytům na základě mezinárodních smluv

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz) každoročně nabízí stipendia ke studijním či výzkumným pobytům v ČR na základě bilaterálních mezivládních nebo resortních smluv sjednaných s řadou zemí. Kandidáty na stipendium nominují výhradně kompetentní orgány příslušné země.

Podávání přihlášek je možné pouze prostřednictvím kompetentních orgánů daných zemí.

Podrobnější informace jsou k dispozici na 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendijni-pobyty-v-ceske-republice-v-akademickem-roce-2014

Studijní oddělení DZS z pověření MŠMT plní úkoly při zajištění studijních a výzkumných pobytů oficiálně nominovaných stipendistů v souladu s příslušným stipendijním programem MŠMT.

Kontakty

 
Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Ing. MilenaNavarová navarova (zavináč) dzs (tečka) cz envelope
+420 221 850 610
vedoucí studijního oddělení, finanční podklady    
JanaReiserová reiserova (zavináč) dzs (tečka) cz envelope
+420 221 850 612
vládní stipendia, zahraniční rozvojová spolupráce    
Ing. LucieUllíková ullikova (zavináč) dzs (tečka) cz envelope
+420 221 850 611
stáže, mezinárodní smlovy, LŠSS