program_logo

AKTION - AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání

DokumentSekce
Program Informačního semináře pro doktorandy_2012 PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
Guide to studying and living in the Czech Republic PDF - Adobe Acrobat en AKTION
Newsletter_2_2013_duben PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
TZ_DZS_AKTION PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
Přehled pozitivně posouzených žádostí o stipendium podaných k 15.3.2011 PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
Seznam rakouských státních univerzit AKTION
Přehled pozitivně posouzených žádostí o stipendium podaných k 15. 3. 2013 PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
Verpflichtungserklärung MS Word de AKTION
Formulář žádosti o přijetí na Sommerkolleg MS Word cs AKTION
Přehled pozitivně posouzených žádostí o stipendium podaných k 31. 10. 2012 PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
formulář návrhu projektu na léta 2014/15 MS Word cs AKTION
Přehled pozitivně posouzených žádosti o stipendium podaných k 15.4.2011 PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
Výsledky výběrového řízení stipendistů na akad. rok 2010/11 (po termínu podání žádostí 15.3.2010) PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
Přehled pozitivně posouzených žádostí o stipendium podaných k 15. 03. 2012 PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
Přehled pozitivně posouzených žádostí o stipendium podaných k 31. 10. 2013 PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
Sommerkollegs/Letní jazykové školy programu AKTION PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
Žádost o stipendium v rakouském systému AH-Plus AKTION
SOMMERKOLLEGS - Letní jazykové školy programu AKTION Obrázek JPEG cs AKTION
Výsledky výběrového řízení stipendistů na letní semestr r. 2011 MS Excel cs AKTION
Přehled pozitivně posouzených žádostí o stipendium podaných k 31. 10. 2011 PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
Výsledky výběrových řízení stipendistů na akademický rok 2010/11 po termínech podání žádostí k 31.10.2010 a k 30.11.2010 MS Excel cs AKTION
závěreč. zpráva Daniela Štěrbová, ZS 2010/2011, dějiny umění PDF - Adobe Acrobat de AKTION
Stipendia programu AKTION MS Word cs AKTION
závěreč. zpráva Jonathan Verner, ZS 2010/2011, matematika PDF - Adobe Acrobat en AKTION
Empfehlungsschreiben PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva Tomáš Gaudek, ZS 2010/2011, dějiny umění PDF - Adobe Acrobat de AKTION
Betreuungszusage PDF - Adobe Acrobat de AKTION
Evidenční formulář uchazeče o stipendium programu AKTION ČR- Rakousko PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
Evidenční formulář uchazeče o stipendium programu AKTION ČR- Rakousko_Tandem PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
závěreč. zpráva Stanislava Kuklová, ZS 2010/11, slavistika PDF - Adobe Acrobat de AKTION
Evidenční formulář uchazeče o stipendium programu AKTION ČR- Rakousko_VŠuč. PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
závěreč. zpráva Kristýna Habrmannová, ZS 2010/11, germanistika PDF - Adobe Acrobat de AKTION
Evidenční formulář uchazeče o stipendium programu AKTION ČR- Rakousko_Habil. PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
závěreč. zpráva Karolína Pešková, ZS 2010/11, germanistika PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva Barbora Bútorová, ZS 2010/11, germanistika PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva Lenka Dvořáková, ZS 2010/11, germanistika PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva Milada Bobková, LS 2011, germanistika PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
závěreč. zpráva Jiří Boritzka, LS 2011, historie PDF - Adobe Acrobat cs AKTION
závěreč. zpráva Bohuslava Fořtová, LS 2011, translatologie PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva P. Štumpf ZS 2011/12, cestovní ruch PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva L. Praus ZS 2011/12, pedologie PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva K. Kousalová ZS 2011/12, translatologie PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva V. Trnková ZS 2011/12, germanistika PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva S. Horká ZS 2011/12, sociální a humánní ekologie PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva K. Dědinová ZS 2011/12, podniková ekonomika, management PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva J. Černíková ZS 2011/12, germanobohemistika PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva E. Bendová ZS 2011/12, dějiny umění PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva P. Hobíková ZS 2011/12, germanistika PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva P. Hlaváčková LS 2012, dějiny architektury PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva J. Joza LS 2012, politologie PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva Z. Jakalová LS 2012, teorie umění, ekofeminismus, gender studies PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva M. Chudý LS 2012, statistika a teorie pravděpodobnosti PDF - Adobe Acrobat en AKTION
závěreč. zpráva J. Stejskalíková ZS 2011/12, pedagogika PDF - Adobe Acrobat en AKTION
závěreč. zpráva T. Predka LS 2012, výtvarné umění PDF - Adobe Acrobat en AKTION
závěreč. zpráva M. Šimáně LS 2012, dějiny pedagogiky a učitelství PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva J. Vrtiška, LS 2012, vodní stavitelství a vodní hospodářství PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva P. Stoukal, LS 2012, inženýrství polymerů PDF - Adobe Acrobat en AKTION
závěreč. zpráva Z. Wimmerová LS 2012, ekonomie PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva L. Valdhansová, LS 2012, dějiny umění PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva B. Voříšková, LS 2012, lékařství, pediatrie PDF - Adobe Acrobat de AKTION
závěreč. zpráva M. Fatková ZS 2012/13, dějiny umění PDF - Adobe Acrobat en AKTION
závěreč. zpráva Z. Kobrlová ZS 2012/13, historie PDF - Adobe Acrobat en AKTION
závěreč. zpráva M. Fischer, ZS 2010/2011 agronomie PDF - Adobe Acrobat en AKTION