Krajané - Vysílání učitelů ke krajanským komunitám

Základní informace

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČR č. 262/2010 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2015, ve znění usnesení vlády č. 414/2012, Česká republika každoročně vysílá ke krajanům učitele českého jazyka a literatury (podrobněji zde).

V roce 2013/2014 působí u krajanů v evropských destinacích sedm učitelů a v Jižní Americe pět učitelů. Nově byl koncem roku 2013 vyslán učitel do USA (Chicago) a v roce 2014 bude vyslán učitel ke krajanům do Austrálie (Melbourne, Perth).

 Na základě výše zmíněného dokumentu je průběžně zajišťováno vybavování učitelů a jejich působišť učebními pomůckami a technickými prostředky. (Seznam učebních materiálů a internetových odkazů nakleznete v Dokumentech a formulářích.)