Krajané - Čtyřtýdenní kurz českého jazyka

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka je určen pro české krajany starší 18 let, žijící v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost seznámit se s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety o víkendech...).

Účastníkům kurzu je bezplatně poskytnuta výuka jazyka, stravování a ubytování, obdrží finanční příspěvek na dopravu do ČR a zpět. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu stanoveném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů. Po ukončení kurzu účastníci obdrží osvědčení o absolvování. 

Termín kurzu: 25. 7. - 22. 8. 2014

Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů, nejpozději do 15. března roku konání kurzu.

Přihlášení se skládá ze dvou částí:
- vyplnění elektronické přihlášky
- vytištění přihlášky, zaslání na zastupitelské úřady - originál přihlášky musí být doručen na příslušný zastupitelský úřad nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu podání přihlášek.

Online přihláška je k dispozici ZDE.

Pozn.: fotografie může být pouze ve formátu jpg / jpeg / png / gif, velikost max. 150x200 pixelů (tedy cca 4kb), ostatní přílohy ve formátu PDF nebo s příponou doc.

Kontakty

 
Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
PaedDr. OlgaVlachová vlachova (zavináč) dzs (tečka) cz envelope
+420 221 850 706
učitelé u krajanských komunit v zahraničí, krajané - semestr. studia, kurz ČJ, kurz metodiky