Krajané - Studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR

Studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR

Studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR jsou určeny pro české krajany žijící v zahraničí. Jsou zaměřeny na udržení a rozšíření znalostí českého jazyka a kulturního povědomí. Krajané mohou studovat obory jako český jazyk a dále literatura, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění, teologie. Toto studium předpokládá dobrou znalost češtiny. Jedná se o jednosemestrální či dvousemestrální studium v českém jazyce, uskutečňované obvykle na filozofické fakultě některé z univerzit v ČR.

Přijatí studenti pobírají stipendium, obdrží finanční příspěvek na dopravu do ČR a zpět, mají nárok na ubytování a stravování v cenách jako čeští studenti. Po ukončení studia obdrží studenti vysvědčení nebo potvrzení o absolvování.

Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v termínech do: 15. března pro dvousemestrální studium v zimním a letním semestru (září až červen) a jednosemestrální studium v zimním semestru (září až únor) a do 15. srpna pro jednosemestrální studium v letním semestru (únor až červen).

Přihlášení se skládá ze dvou částí:
- vyplnění elektronické přihlášky
- vytištění přihlášky,
zaslání na zastupitelské úřady - originál přihlášky musí být doručen na příslušný zastupitelský úřad nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu podání přihlášek.

Online přihláška je k dispozici ZDE.

Pozn.: fotografie může být ve formátu jpg / peg / png / gif, max. velikost 150x200 pixelů (tedy cca 4kb), ostatní přílohy mohou být pouze ve formátu PDF nebo s příponou doc. 

Zajímavé praktické odkazy

Informace o možnostech studia v ČR: www.studyin.cz (angl.)

Praktické informace pro zahraniční studenty o studiu v ČR - brožura Study in (angl.)